Từ ngày 14/5 đến ngày 20/5/2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

14/5

 

 

 

 

 

PHTr H.A.Tuấn đi công tác nước ngoài (đến hết 16/5)

 

Trung Quốc

 

7h00

PHTr N.V.Kim lên lớp

 

P. 203 nhà A-B

 

9h00

Hiệu trưởng làm việc với LĐ Viện Chính sách và Quản lý

TS. Ngô Thị Kiều Oanh (phòng TCCB)

P. 506 nhà E

Phòng TCCB

12h45

PHTr N.V.Kim lên lớp

 

P. 302 nhà G

 

14h00

BGH làm việc với Ban HT-PT, ĐHQGHN

Đại diện LĐ các phòng: HT-PT, Phòng QLNCKH, Phòng CT&CTSV 

P. 506 nhà E

Phòng HT-PT

14h00

Đại diện  BGH dự bảo vệ LATS chuyên ngành Quan hệ quốc tế

 

P. 302 nhà E

 

15h35

Hiệu trưởng lên lớp

 

P. 201 nhà E

 

Thứ 3

15/5

 

 

 

 

8h00

PHTr N.V.Kim dự Tọa đàm “Phát triển Khoa học Công nghệ thông qua kết nối với Doanh nghiệp”

PGS.TS Hoàng Văn Luân

P. 203 nhà Điều hành

Phòng HC-TH

13h00

PHTr N.V.Kim làm việc tại Bảo tàng Quốc hội

 

Hà Nội

 

14h30

Hiệu trưởng làm việc tại Học viện Chính trị Quốc gia HCM

 

135 Nguyễn Phong Sắc

Phòng HC-TH

Thứ 4

16/5

 

 

 

 

7h00

PHTr N.V.Kim lên lớp

 

P. 203 nhà A-B

 

8h00

Hiệu trưởng họp ở Quỹ NAFOSTED

 

33 Phạm Ngũ Lão

Phòng HC-TH

9h00

PHTr T.T.M.Hòa dự Lễ kết nạp Đảng viên mới

 

P. 506 nhà E

Chi bộ II khối Hiệu bộ

9h00

PHTr N.V.Kim dự thuyết trình của GS. Catherine Horel (Tổng Thư ký Hội Sử học thế giới)

PGS.TS. Vũ Văn Luân

Phòng họp Bảo tàng Nhân học

Khoa LS

14h00

Hiệu trưởng tiếp đại diện VTV1

 

P. 503 nhà E

 

14h00

PHTr N.V.Kim dự bảo vệ LATS chuyên ngành Lịch sử thế giới

 

P. 302 nhà E

 

16h00

PHTr T.T.M.Hòa tiếp Hiệu phó Đại học Sangmyeong (Hàn Quốc)

Đại diện LĐ: Phòng HT-PT, Khoa ĐPH

P. 505 nhà E

Phòng HT-PT

16h30

Hiệu trưởng dự Hội thảo của ĐSQ Pháp tại Trung tâm Văn minh Pháp L’ Espace

 

24 Tràng Tiền

Phòng HC-TH

Thứ 5

17/5

 

 

 

 

8h00

PHTr H.A.Tuấn họp ở Quỹ NAFOSTED

 

33 Phạm Ngũ Lão

Phòng HC-TH

10h00

Hiệu trưởng đi công tác (đến ngày 18/5)

 

TP. Hồ Chí Minh

Phòng HC-TH

14h00

PHTr T.T.M.Hòa với Trưởng các phòng chức năng về Kế hoạch cải tiến chất lượng Trường

Trưởng các phòng chức năng và Chánh Văn phòng Đảng ủy

P. 506 nhà E

Trung tâm ĐBCLĐT

14h00

PHTr H.A.Tuấn họp Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học đợt 1 năm 2018

Theo quyết định

P. 302 nhà E

Phòng ĐT

18h00

Hiệu trưởng dự Hội thảo của ĐSQ Pháp

 

TP. Hồ Chí Minh

 

20h30

PHTr N.V.Kim tiễn Tổng Thư ký Hội Sử học thế giới GS. Catherine Horel

 

 

Phòng HC-TH

Thứ 6

18/5

 

 

 

 

7h30

PHTr N.V.Kim dự Hội nghị KHSV của Trường

 

Tầng 8 nhà E

 

10h30

PHTr T.T.M.Hòa dự sinh hoạt số 38 của “Lunch Box Club for English” (LBCE)

Theo đăng ký

P. 201 nhà E

Phòng TCCB

15h00

PHTr H.A.Tuấn dự bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lí Khoa học và Công nghệ

 

P. 302 nhà E

 

16h00

BGH họp Thường trực Hội đồng KH-ĐT

Thành viên Thường trực Hội đồng

P. 506 nhà E

 

Thứ 7

19/5

 

 

 

 

8h00

PHTr H.A.Tuấn dự Hoạt động “Giới thiệu Doanh nghiệp và Phỏng vấn tuyển dụng”

 

Tầng 1 nhà E

 

CN

20/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • ussh