Từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

15/10

 

 

 

 

7h00

PHTr.T.T.M. Hòa lên lớp

 

P. 105 nhà G

 

8h30

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với Khoa Tâm lý học về công tác quản lý đào tạo SĐH

Thành viên Đoàn kiểm tra

VP Khoa TLH

Phòng TT&PC

8h30

PHTr.N.V.Kim làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế về việc phối hợp tổ chức hội thảo

Đại diện LĐ Phòng QLNCKH

P.305 nhà E

Phòng QLNCKH

9h00

Hiệu trưởng làm việc với đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cho website

Đại diện LĐ Phòng HTPT, Bộ phận Truyền thông (Phòng HTPT)

P. 503 nhà E

Phòng HTPT

9h30

PHTr.N.V.Kim họp Ban tổ chức Hội thảo Giảng dạy Tiếng Việt trong trường đại học

Ban Tổ chức Hội thảo

P.506 nhà E

Phòng QLNCKH, Khoa VNH&TV

12h45

PHTr.N.V.Kim lên lớp

 

P. 507 nhà C

 

14h00

Hiệu trưởng dự Lễ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2018

 

TT Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khê

Phòng HCTH

18h30

Hiệu trưởng dự tiệc chiêu đãi HTQT “Hợp tác quản lý nguồn nước tiểu vùng sông Mêkông mở rộng”

Theo giấy mời

 

Phòng QLNCKH, Khoa QTH

Thứ 3

16/10

 

 

 

 

7h00

PHTr N.V.Kim lên lớp

 

P. 204 nhà I

 

8h00

PHTr.H.A.Tuấn dự Hội nghị Công tác sinh viên năm học 2018-2019

Đại diện LĐ các phòng, TTĐBCL; Đại diện LĐ, trợ lý ĐT, trợ lý CT&CTSV; Đại diện GVCN/CVHT Viện/Khoa/Bộ môn thuộc Trường

P.304 nhà E

Phòng CT&CTSV

8h30

Hiệu trưởng dự HTQT “Hợp tác quản lý nguồn nước tiểu vùng sông Mêkông mở rộng”

Theo giấy mời và CB-GV quan tâm tham dự

KS Sheraton

Phòng HCTH

8h30

PHTr.N.V.Kim dự bảo vệ LATS chuyên ngành Lịch sử thế giới

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

14h00

Thường vụ Đảng ủy, BGH làm việc với các tổ chức đoàn thể

 

P. 506 nhà E

VP Đảng ủy

14h00

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với Khoa Đông phương học về công tác quản lý đào tạo SĐH

Thành viên Đoàn kiểm tra

VP Khoa ĐPH

Phòng TT&PC

15h30

PHTr.T.T.M.Hòa họp phân bổ và sử dụng kinh phí ngành 2

Đại diện LĐ: Phòng KH-TC, Phòng ĐT; Đại diện LĐ các Khoa có đào tạo ngành 2

P.302  nhà E

Phòng KH-TC

16h00

PHTr N.V.Kim làm việc với nhóm xây dựng Chương trình đào tạo ThS quản lý Biển đảo

 

VP Khoa KHQL

Khoa KHQL

17h00

Hiệu trưởng đi công tác (đến hết ngày 19/10)

 

Đức

Phòng HCTH

Thứ 4

17/10

 

 

 

 

7h00

PHTr.T.T.M. Hòa lên lớp

 

P. 105 nhà G

 

8h00

PHTr N.V.Kim làm việc ở Trung tâm Biển và Hải đảo

 

P. 501 nhà A

 

8h30

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với Khoa Thông tin – Thư viện về công tác quản lý đào tạo SĐH

Thành viên Đoàn kiểm tra

VP Khoa TTTV

Phòng TT&PC

9h00

PHTr.H.A.Tuấn dự bảo vệ LATS chuyên ngành Chính trị học

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

14h00

PHTr N.V.Kim họp xét đề tài NCKH ở ĐHQGHN

 

Nhà điều hành ĐHQGHN

Phòng HCTH

16h00

PHTr.H.A.Tuấn tham dự Lễ Bế giảng Khóa học tiếng Hàn dành cho cán bộ Bộ CA

Đại diện LĐ: Phòng ĐT, Phòng HTPT; Cán bộ Bộ môn Hàn Quốc (Khoa ĐPH)

P.302 nhà E

Khoa ĐPH

Thứ 5

18/10

 

 

 

 

5h00

PHTr N.V.Kim đi công tác (đến hết ngày 19/10)

 

Cần Thơ

Phòng HCTH

8h00

PHTr.H.A.Tuấn dự họp Hội đồng Khoa học Nhân văn và Nghệ thuật xét hồ sơ Giải thưởng ĐHQGHN về KH&CN năm 2018

 

P.203, ĐHQGHN

Phòng HCTH

8h30

Đại diện BGH dự bảo vệ LATS chuyên ngành Văn học nước ngoài

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

14h00

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với Khoa Triết học về công tác quản lý đào tạo SĐH

Thành viên Đoàn kiểm tra

VP Khoa TH

Phòng TT&PC

Thứ 6

19/10

 

 

 

 

8h00

PHTr T.T.M.Hòa, PHTr H.A.Tuấn dự Hội nghị tổng kết Công đoàn năm học 2017-2018

Theo triệu tập

P. 302 nhà E

VP Công đoàn

9h00

PHTr.H.A.Tuấn dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

Các ủy viên Hội đồng; Đại diện LĐ: Phòng KH-TC, Phòng HCTH, Phòng TT&PC

P.506 nhà E

Phòng ĐT

11h30

PHTr.T.T.M.Hòa dự sinh hoạt số 46 của “Lunch Box Club for English” (LBCE)

Theo đăng ký

P. 103 nhà E

Phòng TCCB

Thứ 7

20/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

21/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: - Lịch này thay cho giấy mời.                


  • ussh