Từ ngày 17/12 đến ngày 23/12/2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

17/12

 

 

 

 

8h00

PHTr N.V.Kim dự Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra - Pháp chế và phổ biến pháp luật năm 2018

Thủ trường các ĐV; Trợ lý ĐT các hệ, trợ lý CT&CTSV các đơn vị; Cán bộ thanh tra kiêm nhiệm các ĐV; Đại diện: Thường vụ CĐ Trường, Đoàn TN

P. 304 nhà E

Phòng TT&PC

8h30

Hiệu trưởng, PHTr H.A.Tuấn làm việc với Phòng TCCB về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Lãnh đạo và chuyên viên

Phòng TCCB

P. 305 nhà E

Phòng TCCB

8h30

Đại diện BGH dự Lễ bảo vệ LATS chuyên ngành Nhân học

 

P. 302 nhà E

Phòng ĐT

9h30

PHTr N.V.Kim họp BTC Hội thảo “Đào tạo thực hành nghề Công tác xã hội: Kinh nghiệm quốc tế và thực tế Việt Nam”

Thành viên Ban Tổ chức

P. 307 nhà E

Phòng QLNCKH, Khoa XHH

10h30

Ban Giám hiệu họp điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ

Lãnh đạo các Phòng/Trung tâm thuộc Khối Hiệu bộ

P. 506 nhà E

Phòng TCCB

14h00

Hiệu trưởng, PHTr N.V.Kim làm việc với Bộ môn Tôn giáo học về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Đại diện LĐ các Phòng: TCCB, ĐT, QLNCKH; Ban LĐ Bộ môn, Trưởng các Tổ chuyên môn thuộc Bộ môn TGH

P. 305 nhà E

Phòng TCCB

14h00

PHTr H.A.Tuấn dự thuyết trình của GS Trường Đại học UCC (Ireland)

Đại diện LĐ Khoa QTH, Phòng HTPT, Phòng QLNCKH; theo giấy mời và quan tâm

P. 506 nhà E

Phòng  HTPT

15h00

Hiệu trưởng, PHTr N.V.Kim làm việc với Bảo tàng Nhân học về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và cán bộ Bảo tàng Nhân văn

P. 305 nhà E

Phòng TCCB

16h00

Hiệu trưởng, PHT Hoàng Anh Tuấn dự Lễ tuyên dương GMTTB cấp cơ sở năm 2018

Đại diện LĐ các Phòng, các Khoa/Viện/Bộ môn

Tầng 8 nhà E

Phòng CT&CTSV

18h00

Ban Giám hiệu dự Đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với sinh viên

Đại diện LĐ các Phòng; Đại diện LĐ, Trợ lý đào tạo, Trợ lý CT&CTSV, cố vấn học tập, GV chủ nhiệm các Khoa/Viện/Bộ môn

Tầng 8 nhà E

Phòng CT&CTSV

Thứ 3

18/12

 

 

 

 

8h30

PHTr N.V.Kim họp chi bộ IV Khối Hiệu bộ

Toàn thể ĐV Chi bộ IV Khối HB

P. 305 nhà E

Chi bộ IV HB

8h30

PHTr H.A.Tuấn họp chi bộ I Khối Hiệu bộ

Toàn thể ĐV Chi bộ I Khối HB

P. 506 nhà E

Chi bộ I HB

8h30

Đại diện BGH dự Lễ bảo vệ LATS chuyên ngành QL Khoa học và Công nghệ

 

P. 302 nhà E

Phòng ĐT

9h30

Hiệu trưởng dự họp triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 20121-2030

 

P. 202 Nhà điều hành

Phòng HCTH

14h00

PHTr H.A.Tuấn dự Tọa đàm “Flexible Learning/Flexible Curriculum Design”

Đại diện LĐ Phòng ĐT; các GV giảng dạy học phần bằng tiếng Anh

P. 506 nhà E

Phòng ĐT

14h30

Hiệu trưởng, PHTr T.T.M.Hòa làm việc với Phòng HC-TH về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và chuyên viên HCTH

P. 305 nhà E

Phòng TCCB

15h00

Bí thư Đảng ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương

 

P. 202 Nhà điều hành

Phòng HCTH

15h30

Hiệu trưởng, PHTr T.T.M.Hòa làm việc với Phòng KH-TC về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và chuyên viên KHTC

P. 305 nhà E

Phòng TCCB

17h00

Hiệu trưởng tiếp khách quốc tế

Đại diện LĐ Phòng HT-PT, TS. Vũ Anh Thư (Khoa QTH)

P. 503 nhà E

Phòng HTPT

Thứ 4

19/12

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng, PHTr N.V.Kim làm việc với Phòng QLNCKH về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLNCKH

P.305 nhà E

Phòng TCCB

9h00

Hiệu trưởng, PHTr N.V.Kim làm việc với Phòng TT-PC về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng

TTPC

P. 305 nhà E

Phòng TCCB

10h00

PHTr T.T.M.Hòa tiếp Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Lý, Vân Nam (Trung Quốc)

Đại diện LĐ: Bộ môn Trung Quốc học (Khoa ĐPH), Khoa NNH, Phòng ĐT, Phòng QLNCKH, Phòng HT-PT, TTNC Trung Quốc

P. 505 nhà E

Phòng HTPT

14h00

Hiệu trưởng dự thuyết trình của  ngài Amma Yukiho, Chủ tịch Hội Asaba Việt Nam

Đại diện LĐ Khoa: LS, QTH, ĐPH, Phòng HTPT, QLNCKH; GS.TS. Nguyễn Văn Khánh (Khoa LS)

P. 304 nhà E

P.QLNCKH, P.HTPT, P.CT&CTSV

14h00

PHTr N.V.Kim họp Bộ môn Lịch sử Thế giới

 

VP Khoa LS

 

14h30

PHTr T.T.M.Hòa họp Chi bộ II Khối Hiệu bộ

Toàn thể ĐV Chi bộ II Khối HB

P. 305 nhà E

Chi bộ II HB

15h30

Hiệu trưởng, PHTr T.T.M.Hòa làm việc với Trung tâm Hàn ngữ Sejong - Hà Nội về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Hàn ngữ Sejong

P. 305 nhà E

Phòng TCCB

16h30

Hiệu trưởng, PHTr T.T.M.Hòa làm việc với Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm NN&VHVN

P. 305 nhà E

Phòng TCCB

18h00

Hiệu trưởng lên lớp Cao học Khoa Quốc tế học

 

P. 301 nhà C

 

18h00

PHTr T.T.M.Hòa dự Ngày hội Văn hóa Quốc tế và Chúc mừng Năm mới 2019

Đại diện LĐ Phòng CT&CTSV

B7 Bis, Trần Đại Nghĩa

Phòng HCTH

Thứ 5

20/12

 

 

 

 

8h00

PHTr N.V.Kim dự khai mạc Hội thảo “Vai trò của Tín ngưỡng Việt Nam trong đời sống xã hội đương đại: Lý luận và ứng dụng”

Theo giấy mời

P. 506 nhà E

Bộ môn TGH, Phòng QLNCKH

8h30

Hiệu trưởng họp ở Bộ Quốc phòng

 

Số 7 Nguyễn Tri Phương

Phòng HCTH

8h30

PHTr N.V. Kim dự Hội đồng bảo vệ LATS Khoa Lịch sử

 

P. 307 nhà E

Phòng ĐT

8h30

PHTr H.A.Tuấn dự Lễ bảo vệ LATS chuyên ngành Tâm lý học

 

P. 302 nhà E

Phòng ĐT

14h00

Hiệu trưởng, PHTr H.A.Tuấn làm việc với Phòng HT-PT về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

LĐ Phòng TCCB; LĐ và CV Phòng

HT-PT

P. 305 nhà E

Phòng TCCB

15h00

Hiệu trưởng, PHTr N.V.Kim dự Lễ công bố quyết định công nhận Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN và công bố Ban lãnh đạo Viện Chính sách và Quản lý

Theo giấy mời

P. 304 nhà E

Phòng TCCB, Phòng HCTH

18h00

Hiệu trưởng, PHTr N.V.Kim dự Chương trình “Vinh Quang Việt Nam”, nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và Ngày Quốc phòng toàn dân

Theo giấy mời và quan tâm

Tầng 8 nhà E

Hội CCB, VP Đoàn -Hội SV

Thứ 6

21/12

 

 

 

 

8h30

Hiệu trưởng dự Hội thảo Quốc tế “Đào tạo thực hành nghề Công tác xã hội: Kinh nghiệm quốc tế và thực tế Việt Nam”

Theo giấy mời

P. 304 nhà E

Khoa XHH, Phòng QLNCKH

8h30

PHTr N.V.Kim kiểm tra tiến độ đề tài ĐHQGHN năm 2018

Đại diện LĐ Phòng QLNCKH, Phòng KHTC

P. 506 nhà E

Phòng QLNCKH, các chủ nhiệm đề tài

8h30

PHTr H.A.Tuấn dự Lễ bảo vệ LATS chuyên ngành Lý luậnVăn học

 

P. 302 nhà E

Phòng ĐT

9h30

Hiệu trưởng, PHTr H.A.Tuấn làm việc với Phòng CT&CTSV về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT&CTSV

P. 307 nhà E

Phòng TCCB

10h30

Hiệu trưởng, PHTr H.A.Tuấn làm việc với Phòng Đào tạo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và chuyên viên

Phòng ĐT

P. 307 nhà E

Phòng TCCB

13h00

Hiệu trưởng đi công tác (đến sáng ngày 23/12)

 

Nghệ An

VP Công đoàn

14h00

Bí thư Đảng ủy họp liên tịch BTV Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN

 

P. 202 Nhà điều hành

Phòng HCTH

14h00

PHTr H.A.Tuấn dự Lễ bảo vệ LATS chuyên ngành CNDV biện chứng và CNDV lịch sử

 

P. 302 nhà E

Phòng ĐT

14h30

PHTr T.T.M.Hòa dự Nghiệm thu bàn giao phòng Truyền thống

 

P. 305 nhà E

Phòng HC-TH

16h00

PHTr N.V.Kim đi công tác (đến sáng ngày 22/12)

 

Quảng Ninh

Phòng HCTH

16h00

PHTr T.T.M.Hòa dự Lễ Bế giảng Khóa học tiếng Hàn thứ 10 dành cho nhân viên ưu tú Samsung

Đại diện LĐ: Phòng HTPT, Khoa ĐPH

P. 506 nhà E

Khoa ĐPH

Thứ 7

22/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

23/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: - Lịch này thay cho giấy mời.              


  • ussh