Từ ngày 20/8 đến ngày 26/8/2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

20/8

 

 

 

 

7h30

Ban giám hiệu họp Hội nghị Công chức, viên chức và tổng kết năm học 2017-2018 đến ngày 22/8/2018

Theo giấy triệu tập và giấy mời

Sầm Sơn, Thanh Hóa

Ban Tổ chức HN

7h30

PHTr.H.A.Tuấn lên lớp “Tuần lễ hội nhập dành cho sinh viên QH-2018-X”

 

Hội trường tầng 8 nhà E

Phòng CT&CTSV

Thứ 3

21/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

22/8

 

 

 

 

7h30

PHTr.H.A.Tuấn lên lớp “Tuần lễ hội nhập dành cho sinh viên QH-2018-X”

 

Hội trường tầng 8 nhà E

Phòng CT&CTSV

16h00

Hiệu trưởng tiếp Tham tán Chính trị Văn hóa ĐSQ Canada

Đại diện LĐ Phòng HTPT

P.505 nhà E

Phòng HTPT

Thứ 5

23/8

 

 

 

 

4h30

Hiệu trưởng đi dự Hội nghị Giao ban thường niên hai ĐHQG năm 2018 đến ngày 25/8/2018

 

Cà Mau

Phòng HC-TH

8h00

PHTr.H.A.Tuấn dự Lễ Khai mạc lớp Bồi dưỡng LLCT hè năm 2018 cho giảng viên LLCT toàn quốc (khu vực phía Nam)

 

Đà Nẵng

Phòng ĐT

8h30

Đại diện BGH dự bảo vệ LATS chuyên ngành Lịch sử sử học và Sử liệu học

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

9h00

PHTr.N.V.Kim làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ về đề tài “Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý sở hữu trí tuệ”

Đại diện LĐ: Phòng QLNCKH, Phòng ĐT;  PGS.TS. Trần Văn Hải (K.KHQL)

Cục SHTT

PGS.TS. Trần Văn Hải

9h00

PHTr.T.T.M.Hòa họp nghiệm thu sơ bộ giai đoạn 1 Phòng Truyền thống

Đại diện LĐ Phòng HC-TH, Bảo tàng Nhân học

P.204, 305 nhà E

Bảo tàng NH

15h30

PHTr.H.A.Tuấn đi thăm sinh viên học các môn giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 27

Lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT&CTSV; Đại diện LĐ Phòng ĐT, Đoàn TN, Hội SV

Hòa Lạc

Phòng HC-TH

Thứ 6

24/8

 

 

 

 

7h30

PHTr.H.A.Tuấn lên lớp “Tuần lễ hội nhập dành cho sinh viên QH-2018-X”

 

Hội trường tầng 8 nhà E

Phòng CT&CTSV

8h00

PHTr.T.T.M.Hòa dự Hội đồng bảo vệ LV Thạc sĩ (cả ngày)

 

Khoa Du lịch học

 

8h30

PHTr.N.V.Kim dự  bảo vệ LATS chuyên ngành Lịch sử Thế giới

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

9h00

Đại diện BGH dự tập huấn “Phương pháp phỏng vấn, điều tra trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn”

Theo giấy mời và giấy triệu tập

P. 304 nhà E

Phòng TCCB

10h00

PHTr.H.A.Tuấn họp xét học vụ và xét chuyển đổi cho sinh viên hệ CLC

Đại diện LĐ: Các Khoa/Bộ môn thuộc Trường, Phòng ĐT, Phòng CT&CTCV, Phòng TT&PC

P.506 nhà E

Phòng ĐT

14h00

Đại diện BGH dự trao sổ hưu cho các thầy, cô: Phan Thị Hiệp (TTNC và Ứng dụng VHNT, Nguyễn Việt Hương, Vương Khả Dũng (Khoa VNH&TV), Võ Thị Thu Nguyệt (Khoa ĐPH) và chốt sổ bảo hiểm cho thầy Bùi Xuân Quang (Khoa Triết học)

Đại diện LĐ đơn vị, đại diện Ban Chi ủy Chi bộ đơn vị, đại diện BCH Công đoàn các đơn vị có cán bộ về hưu

P.506 nhà E

Phòng TCCB

Thứ 7

25/8

 

 

 

 

7h00

PHTr.H.A.Tuấn đi công tác

 

Quảng Ninh

Phòng HC-TH

8h00

Hiệu trưởng giảng bài và bế giảng lớp Lý luận chính trị

 

Đà Nẵng

Phòng ĐT, Phòng HC-TH

CN

26/8

 

 

 

 

7h30

Hiệu trưởng lên lớp “Tuần lễ hội nhập dành cho sinh viên QH-2018-X”

 

Hội trường tầng 8 nhà E

Phòng CT&CTSV

8h30

Đại diện BGH dự bảo vệ LATS chuyên ngành Lịch sử Thế giới

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

* Ghi chú: - Lịch này thay cho giấy mời

                   - Xe xuất phát tại Trường đưa đại biểu dự Hội nghị đi Sầm Sơn lúc 7h30, ngày 20/8/2018.


  • ussh