Từ ngày 22/10 đến ngày 28/10/2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

22/10

 

 

 

 

7h00

PHTr.T.T.M. Hòa lên lớp

 

P. 105 nhà G

 

8h30

Hiệu trưởng dự bảo vệ LATS chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

8h30

Đại diện BGH dự bảo vệ LATS chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

P.307 nhà E

Phòng ĐT

8h30

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với Khoa Văn học về công tác quản lý đào tạo SĐH

Thành viên Đoàn kiểm tra

VP Khoa VH

Phòng TT&PC

11h00

PHTr.H.A.Tuấn dự trao học bổng Mitsubishi (Nhật Bản) năm học 2018-2019

 

Tầng 9, ĐHQGHN

 

12h45

PHTr.N.V.Kim lên lớp

 

P. 507 nhà C

 

 

14h00

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo

Lãnh đạo Phòng ĐT

P.305 nhà E

Phòng ĐT

15h00

Hiệu trưởng tiếp khách quốc tế

Đại diện LĐ Phòng HTPT

P. 505 nhà E

Phòng HTPT

Thứ 3

23/10

 

 

 

 

7h00

PHTr N.V.Kim lên lớp

 

 

P. 204 nhà I

 

8h00

Hiệu trưởng dự Lễ trao học bổng Lotte lần thứ 22

Đại diện LĐ: Phòng CT&CTSV, Khoa ĐPH

Lotte Kim Mã

Phòng CT&CTSV

8h30

PHTr.H.A.Tuấn dự bảo vệ LATS chuyên ngành Ngôn ngữ học

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

14h30

PHTr.T.T.M.Hòa họp Ban đón tiếp Đoàn đánh giá ngoài AUN

Thành viên Ban đón tiếp; Đại diện LĐ: Khoa Xã hội học, Khoa Tâm lý học

P.506 nhà E

TTĐBCL

Thứ 4

24/10

 

 

 

 

7h00

PHTr.T.T.M. Hòa lên lớp

 

 

P. 105 nhà G

 

8h00

Ban giám hiệu họp Thường trực Hội đồng Khoa học – Đào tạo

Thường trực Hội đồng KHĐT Trường

P.302 nhà E

Phòng QLNCKH

14h00

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt về công tác quản lý đào tạo SĐH

Thành viên Đoàn kiểm tra

VP Khoa VNH&TV

Phòng TT&PC

15h00

Hiệu trưởng tiếp Đoàn đại diện 03 trường Đại học tại Jeju, Hàn Quốc

Đại diện LĐ: Phòng HTPT, Khoa Du lịch học, Khoa Đông Phương học

P. 302 nhà E

Phòng HTPT

Thứ 5

25/10

 

 

 

 

8h30

PHTr.H.A.Tuấn dự bảo vệ LATS chuyên ngành Hồ Chí Minh học

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

9h00

Hiệu trưởng đi công tác (đến sáng ngày 26/10)

 

Đà Nẵng

Phòng HCTH

14h00

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với Khoa Ngôn ngữ học về công tác quản lý đào tạo SĐH

Thành viên Đoàn kiểm tra

VP Khoa NNH

Phòng TT&PC

Thứ 6

26/10

 

 

 

 

9h00

PHTr.N.V.Kim họp Ban Chuyên môn Hội thảo về danh nhân Nguyễn Công Trứ

Thành viên Ban Chuyên môn

P.305 nhà E

Phòng QLNCKH

11h30

PHTr.T.T.M.Hòa dự sinh hoạt số 47 của “Lunch Box Club for English” (LBCE)

Theo đăng ký

P. 103 nhà E

Phòng TCCB

12h45

Hiệu trưởng lên lớp

 

P. 206 nhà B

 

14h00

Bí thư Đảng ủy dự họp liên tịch giữa Ban giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

 

P.202, ĐHQGHN

Phòng HCTH

14h00

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với Khoa Xã hội học về công tác quản lý đào tạo SĐH

Thành viên Đoàn kiểm tra

VP Khoa XHH

Phòng TT&PC

18h30

Hiệu trưởng dự tiếp tân của ĐSQ Czech

 

KS.Melia, Lý Thường Kiệt

Phòng HCTH

Thứ 7

27/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

28/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: - Lịch này thay cho giấy mời.                


  • ussh