Từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

24/9

 

 

 

 

7h00

PHTr.T.T.M. Hòa lên lớp

 

P. 105 nhà G

 

8h30

Hiệu trưởng dự Lễ khai giảng Khóa đào tạo tiếng Hàn dành cho nhân viên ưu tú Samsung Thái Nguyên (Hàn Quốc)

Đại diện LĐ: Khoa Đông phương học, Phòng HTPT

P.506 nhà E

Phòng HTPT

8h30

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với Viện Đào tạo Báo chí và TT về công tác quản lý đào tạo SĐH

Thành viên đoàn kiểm tra

Tầng 2 nhà H

Phòng TT&PC

9h15

Hiệu trưởng tiếp Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc

Đại diện LĐ: Khoa Văn học, Phòng HTPT

P.505 nhà E

Phòng HTPT

10h00

PHTr.N.V.Kim tiếp Đại học Trùng Khánh (Trung Quốc)

Đại diện LĐ: Khoa Triết học, Phòng HTPT

P.304 nhà E

Phòng HTPT

12h45

PHTr.N.V.Kim lên lớp

 

P. 507 nhà C

 

14h00

Hiệu trưởng họp Hội đồng kỷ luật Nhà trường

Theo Quyết định

P.506 nhà E

Phòng TCCB

16h00

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng họp Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy

P.506 nhà E

VP Đảng ủy

Thứ 3

25/9

 

 

 

 

7h00

PHTr.N.V.Kim lên lớp

 

P. 204 nhà I

 

8h00

Ban giám hiệu họp Giao ban Hiệu bộ

Lãnh đạo các phòng, Trung tâm thuộc Khối Hiệu bộ; Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Chủ tịch Hội CCB Trường; Chánh VP Đảng ủy, TKHT

P.506 nhà E

Phòng HCTH

8h30

PHTr.H.A.Tuấn tham dự Chương trình gặp mặt đại diện sinh viên khóa QH-2018 của ĐHQGHN

 

KTX Mễ Trì

Phòng HCTH

9h30

Hiệu trưởng họp Hội đồng xét tuyển đặc cách giảng viên

Theo Quyết định

P.506 nhà E

Phòng TCCB

9h30

PHTr.H.A.Tuấn tiếp Đại học Massey (New Zealand)

Đại diện LĐ: Khoa Du lịch học, Khoa Đông phương học, Phòng HTPT, Phòng ĐT

P.505 nhà E

Phòng HTPT

14h00

Bí thư Đảng ủy, Ban giám hiệu họp Đảng ủy mở rộng

Các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ

P.506 nhà E

VP Đảng ủy

Thứ 4

26/9

 

 

 

 

7h00

PHTr.T.T.M. Hòa lên lớp

 

P. 105 nhà G

 

8h00

PHTr.N.V.Kim dự Hội thảo “45 năm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản”

 

Viện Hàn lâm KHXHVN

 

8h30

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với Khoa Du lịch học về công tác quản lý đào tạo SĐH

Thành viên đoàn kiểm tra

Khoa DLH

Phòng TT&PC

14h00

PHTr.H.A.Tuấn tham dự Chương trình gặp mặt đại diện sinh viên khóa QH-2018 của ĐHQGHN

 

HT Nguyễn Văn Đạo

Phòng HCTH

Thứ 5

27/9

 

 

 

 

8h30

PHTr.H.A.Tuấn họp xét tốt nghiệp đại học chính qui đợt 3 năm 2018

Đại diện LĐ các Khoa/Bộ môn trực thuộc; Đại diện LĐ các phòng: CT&CTSV, Phòng KH-TC, Phòng TT&PC

P.506 nhà E

Phòng ĐT

10h00

PHTr.H.A.Tuấn họp điều chỉnh chương trình đào tạo và triển khai giảng dạy thí điểm các môn lý luận chính trị

Đại diện LĐ: Khoa Triết học, Khoa Đông phương học, Khoa KHCT, Khoa Du lịch học, Khoa TT-TV, Khoa LTH&QTVP, Viện ĐT BC&TT, Phòng KH-TC

P.506 nhà E

Phòng ĐT

13h00

Đại diện BGH tiếp Đại học Daekin (Hoa Kỳ)

Đại diện LĐ Phòng HTPT, Phòng QLNCKH, PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương (Viện ĐT BC&TT)

P. 302 nhà E

Phòng HTPT

14h00

PHTr.T.T.M.Hòa làm việc với Ban giám đốc Trung tâm Tin học ứng dụng

Đại diện LĐ các phòng: ĐT, KH-TC, HCTH, TCCB

P.305 nhà E

TT Tin học ứng dụng

Thứ 6

28/9

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng dự Tọa đàm khoa học của HĐLLTW

 

Phòng họp Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Phòng HCTH

8h00

PHTr.N.V.Kim dự Hội thảo khoa học

 

Viện Lịch sử QSVN

 

8h00

PHTr.H.A.Tuấn dự Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 khối cơ sở giáo dục đại học và khối trường CĐSP, TCSP

Đại diện LĐ Phòng ĐT

Số 1, Đại Cồ Việt

Phòng HCTH

8h30

Đại diện BGH dự bảo vệ LATS chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

8h30

Đại diện BGH dự bảo vệ LATS chuyên ngành Chính trị học

 

P.307 nhà E

Phòng ĐT

14h00

Bí thư Đảng ủy dự Hội nghị liên tịch Ban giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

 

P.202, ĐHQGHN

Phòng HCTH

14h00

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với Khoa Đông phương học về công tác quản lý đào tạo SĐH

Thành viên đoàn kiểm tra

Khoa ĐPH

Phòng TT&PC

14h30

Hiệu trưởng tiếp Đoàn Trường Đại học Greifswald (CHLB Đức)

Đại diện LĐ Phòng HTPT; TS.Nguyễn Thị Thùy Trang (Khoa QTH)

P.505 nhà E

Phòng HTPT

Thứ 7

29/9

 

 

 

 

8h30

Hiệu trưởng dự Tọa đàm Truyền thông và công tác phòng ngừa tệ nạn xã hội

Theo giấy mời; CB-SV quan tâm và được triệu tập

P.302 nhà E

VPCT Internet

CN

30/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: - Lịch này thay cho giấy mời.                   


  • ussh