Từ ngày 26/2 đến ngày 4/3/2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

26/2

 

 

 

 

 

PHTr T.T.M.Hòa đi công tác (đến hết 5/3)

 

Áo

Phòng HC-TH

8h30

Hiệu trưởng dự Hội thảo quốc tế

 

KS Hilton

Phòng HC-TH

8h30

PHTr H.A.Tuấn họp với LĐ phòng ĐT về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

 

P. 305 nhà E

Phòng ĐT

12h45

PHTr N.V.Kim lên lớp

 

P. 302 nhà G

 

13h30

Hiệu trưởng tiếp GS. Doobo Shim (ĐH Sungshin, Hàn Quốc)

LĐ Phòng HT-PT, TS. Lưu Tuấn Anh (Khoa ĐPH)

P. 505 nhà E

Phòng HT-PT

15h35

Hiệu trưởng lên lớp

 

P. 101 nhà G

 

Thứ 3

27/2

 

 

 

 

8h30

Hiệu trưởng dự Hội thảo quốc tế

 

KS Hilton

Phòng HC-TH

14h00

PHTr N.V.Kim làm việc với Phòng NCKH

 

Tại Phòng NCKH

 

15h00

BGH dự giao ban Khối Hiệu bộ

Chủ tịch Công đoàn, Chánh VP Đảng ủy, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Chủ tịch HCCB Trường; Lãnh đạo các Phòng ban, Trung tâm thuộc Khối Hiệu bộ

P. 506 nhà E

Phòng HC-TH

18h30

Hiệu trưởng dự tiếp tân của Đại sứ Mỹ

 

18 Tông Đản

Phòng HC-TH

Thứ 4

28/6

 

 

 

 

7h00

Hiệu trưởng đi công tác

CB-NV Phòng HT-PT

Hải Phòng

Phòng HT-PT

7h00

PHTr H.A.Tuấn đi công tác

Đại diện LĐ các Phòng: ĐT, TT&PC; Khoa BC-TT

Lạng Sơn

Phòng HC-TH

8h30

PHTr N.V.Kim làm việc với phòng Thanh tra và Pháp chế

 

Tại Phòng TT & PC

 

15h00

Hiệu trưởng dự buổi tiếp Đoàn đại biểu các trường ĐH hàng đầu của Liên Bang Nga

 

P. 203 nhà Điều hành

Phòng HC-TH

Thứ 5

1/3

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng dự Lễ khai giảng Khóa giảng dạy tiếng Hàn dành cho nhân viên ưu tú Công ty Samsung Electronics (Hàn Quốc)

Đại diện lãnh đạo Phòng HT-PT

P. 307 nhà E

Khoa ĐPH

8h30

PHTr. H.A.Tuấn tiếp đoàn công tác ĐHQGHN về việc giao nhiệm vụ đào tạo ngành Đông Nam Á học

Đại diện LĐ: Khoa ĐPH và các phòng: ĐT, TCCB, KH-TC, QL NCKH, HC-TH, TTĐBCL

P. 302 nhà E

Phòng ĐT

9h00

Hiệu trưởng tiếp đoàn đại biểu các trường đại học LB Nga 

Đại diện LĐ các Phòng HT-PT, QLNCKH, ĐT; PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà (Khoa TLH), PGS.TS. Nguyễn Thiện Nam (Khoa VNH&TV), PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh (Bộ môn TGH), GS.TS. Hoàng Khắc Nam (Khoa QTH), TS. Lưu Minh Văn (Khoa KHCT)

P. 506 nhà E

Phòng HT-PT 

10h30

Ban Giám hiệu dự giao ban toàn trường

Thủ trưởng các đơn vị, Bí thư các chi bộ; Chánh VP Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội SV, Chủ tịch Hội CCB Trường

P. 304 nhà E

Phòng HC-TH

14h00

Hiệu trưởng, PHTr H.A.Tuấn tiếp đại diện NXB SAGE

Đại diện LĐ: Phòng HT-PT, Phòng QLNCKH; TS. Đỗ Văn Hùng (Khoa TTTV)

P. 505 nhà E

Phòng HT-PT 

15h00

PHTr H.A.Tuấn họp về công tác đào tạo Sau đại học

LĐ Khoa/Bộ môn trực thuộc phụ trách ĐT SĐH; trợ lý ĐT SĐH các đơn vị; LĐ các Phòng: ĐT, QLNCKH; chuyên viên bộ phận ĐT SĐH

P. 506 nhà E

Phòng ĐT

Thứ 6

2/3

 

 

 

 

8h00

PHTr H.A.Tuấn đi công tác

 

Thái Nguyên

Phòng ĐT

8h30

Bí thư Đảng ủy dự Hội nghị liên tịch Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

 

P. 202 nhà Điều hành

Phòng HC-TH

8h30

Hiệu trưởng tiếp GS. Mitsunari MIHO, hiêu phó Trường ĐH nữ Nara (Nhật Bản)

Đại diện LĐ: Khoa ĐPH, TS. Nguyễn Phương Thúy (Khoa ĐPH), Phòng HT-PT

P. 505 nhà E

Phòng HT-PT 

11h30

Hiệu trưởng dự sinh hoạt số 29 của “Lunch Box Club for English” (LBCE)

Theo đăng ký

P. 201 nhà E

Phòng TCCB

Thứ 7

3/3

 

 

 

 

7h30

Đại diện BGH tham dự hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Toàn thể nữ CB, VC và theo triệu tập

Vĩnh phúc

Công đoàn

8h00

Hiệu trưởng dự thuyết trình của  TS Cait McMahon OAM (Dart Center - Asia Pacific) về “Hạn chế các tổn thương tinh thần trong tác nghiệp báo chí" (dành cho các nhà báo)

Theo giấy mời

P. 304 nhà E

Phòng HT-PT, Phòng QLNCKH 

13h30

Đại diện BGH dự thuyết trình của  TS Cait McMahon OAM (Dart Center - Asia Pacific) về “Hạn chế các tổn thương tinh thần trong tác nghiệp báo chí" (dành cho CB-GV, SV)

Theo nguyện vọng; theo triệu tập (CB-GV, SV khoa BC-TT, Khoa TLH)

Tầng 8 nhà E

Phòng HT-PT, Phòng QLNCKH 

CN

4/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • ussh