Từ ngày 28/1 đến ngày 3/2/2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

28/1

 

 

 

 

8h00

PHTr T.T.M.Hòa chúc Tết các nhà giáo, lão thành

LĐ Phòng HC-TH, Bộ phận truyền thông (Phòng HT-PT)

 

Phòng HC-TH

9h30

Hiệu trưởng lên lớp cho sinh viên Đại học Luther (Mỹ)

Đại diện LĐ Phòng HTPT

P. 302 nhà E

Phòng HTPT

14h00

Hiệu trưởng tiếp đại diện Ngân hàng thế giới

LĐ các Phòng: TCCB, ĐT, QL NCKH, KH-TC

P. 506 nhà

 

14h00

PHTr H.A.Tuấn dự bảo vệ LATS chuyên ngành xã hội học

 

P. 302 nhà E

Phòng ĐT

Thứ 3

29/1

 

 

 

 

8h30

Hiệu trưởng gặp mặt lãnh đạo các phòng/ Trung tâm thuộc khối Hiệu bộ nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN; Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội CCB Trường; Chánh VP Đảng ủy; Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc khối Hiệu bộ

P. 304 nhà E

Phòng TCCB

9h30

Hiệu trưởng gặp mặt CBVC các phòng/ Trung tâm thuộc khối Hiệu bộ nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

Toàn bộ CBVC khối Hiệu bộ

P. 304 nhà E

Phòng TCCB

11h00

Ban giám hiệu dự tất niên khối Hiệu bộ

Toàn bộ lãnh đạo và CBVC khối Hiệu bộ

Canteen tầng 1 nhà BC

Phòng HCTH

Thứ 4

30/1

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng làm việc tại Hội đồng Lý luận Trung ương

 

57 Phan Đình Phùng

Phòng HCTH

15h00

Hiệu trưởng họp Đề tài KX04.15/16-20

Các thành viên đề tài; PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh (Khoa XHH)

P. 506 nhà E

 

Thứ 5

31/1

 

 

 

 

14h00

PHTr H.A.Tuấn họp HĐTĐ CTĐT chất lượng cao trình độ đại học ngành Quản trị Thông tin

 

P. 203 nhà Điều hành

Phòng HCTH

Thứ 6

1/2

 

 

 

 

15h00

PHTr T.T.M.Hòa dự Kiểm tra CSVC các đơn vị trong toàn Trường

LĐ Phòng HC-TH

 

Phòng HCTH

Thứ 7

2/2

 

 

 

 

 

Nghỉ Tết Nguyên Đán (đến hết ngày 10/2)

 

 

 

CN

3/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • ussh