Từ ngày 4/2 đến ngày 10/2/2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

4/2

 

 

 

 

 

PHTr N.V.Kim trực lãnh đạo

 

 

 

Thứ 3

5/2

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng trực lãnh đạo

 

 

 

Thứ 4

6/2

 

 

 

 

 

PHTr H.A.Tuấn trực lãnh đạo

 

 

 

Thứ 5

7/2

 

 

 

 

 

PHTr T.T.M.Hòa trực lãnh đạo

 

 

 

Thứ 6

8/2

 

 

 

 

8h30

Ban giám hiệu dự Lễ dâng hương tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

 

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Phòng HCTH, CT&CTSV

Thứ 7

9/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

10/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • ussh