Tuổi trẻ Nhân văn nhiệt huyết cùng Rumbo

Rumbo là câu lạc bộ thể dục cổ động của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã và đang đạt được nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi Cheerleading ở khu vực và toàn quốc.


  • Ussh
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét