Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học ngành Báo chí năm 2018 tại Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học (VLVH) năm 2018 ngành Báo chí, chỉ tiêu 60 sinh viên gồm 02 đối tượng học đại học văn bằng thứ nhất và đối tượng học đại học văn bằng hai.

Xem chi tiết thông báo tại đây


  • ussh