[Video] Chương trình đào tạo Khoa học Quản lý hệ Chất lượng cao

Mã xét tuyển: QHX41

Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D78

Triết lý: Lấy người học làm trung tâm.

Điểm khác biệt:

 • Mô hình song giảng
 • Tỷ lệ đào tạo lý thuyết 50 50 thực hành
 •  30% học phần dạy bằng tiếng Anh
 •  Cơ hội giao lưu, gặp gỡ nhà quản lý
 •  Tăng cường trải nghiệm kiến thức, kỹ năng quản lý

Vị trí làm việc:

 • Trợ lý cho quản lý cấp cao
 • Chuyên viên về quản lý
 • Nghiên cứu viên, giảng viên
 • Nhà quản lý trong doanh nghiệp
 • Nhà quản lý cơ quan nhà nước

Phòng 108-114, nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Email: info@managementscience.edu.vn


 • Khoa Khoa học Quản lý