[Video] "Nâng cao nhận thức và sự chủ động của sinh viên trong việc tham gia BHXH, BHYT và BHTN"

Tại toạ đàm “Nâng cao nhận thức và sự chủ động của sinh viên trong việc tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức vừa qua, nhiều thông tin hữu ích về BHXH đã được chia sẻ đến các bạn sinh viên như: Từ năm 2021, sinh viên được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước. Trường hợp đi khám chữa bệnh không xuất trình đầy đủ thủ tục, được quỹ BHYT thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH trong phạm vi và mức hưởng theo quy định. Trường hợp tham gia 5 năm liên tục trở lên sẽ được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn. Tại Trường ĐHKHXH&NV, tỷ lệ sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2018-2019 đạt 98%. Việc tuyên truyền giáo dục về chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN luôn được nhà trường quan tâm sát sao.


  • ussh