[Video] Ngày khai giảng đặc biệt của Trường THPT Chuyên KHXH&NV

Ngày 5/9 hàng năm là ngày khai giảng của hàng triệu học sinh các cấp. Đối với học sinh của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội), ngày khai giảng năm nay lại càng đặc biệt hơn bởi đây là ngày khai giảng đầu tiên của cả thầy và trò.

http://ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Dao-tao-tai-Chuyen-Khoa-hoc-Xa-hoi-va-Nhan-vanKet-hop-song-song-giang-day-kien-thuc-mon-chuyen-voi-ngoai-ngu-1-702-20060


  • VOV