Xét tuyển thạc sĩ Tôn giáo học năm 2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo xét tuyển thạc sĩ Tôn giáo học năm 2017

Chi tiết thông báo: 
 
 Mẫu đăng ký và phiếu cung cấp thông tin xét tuyển:
 
https://drive.google.com/open?id=0B3i6yc-4MqrRVFo4UGZOR3dJVDQ
 

THÔNG TIN XÉT TUYỂN:

- Phòng Đào tạo - bộ phận tuyển sinh (phòng 601 nhà E), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội .

         Điện thoại: (024) 3858.3957            Email: tuyensinhsdh.ussh@gmail.com