Báo cáo "3 công khai" năm học 2011-2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố báo cáo thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2011-2012. Nội dung bao gồm:

  • Công khai cam kết thực hiện chất lượng giáo dục thực tế
  • Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
  • Công khai thu chi tài chính

Xem chi tiết tại đây.