Dạng thức đề thi tuyển sinh SĐH môn Ngoại ngữ

Quyết định số 1821/QĐ-SĐH, ngày 20 tháng 5 năm 2009, của ĐHQGHN về việc ban hành dạng thức đề thi tuyển sinh sau đại học.

Tải về tại đây (định dạng MS Word, 45KB)