Dự kiến học bổng học kì II (2012-2013)

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kì I năm học 2012-2013, nhà trường dự kiến danh sách sinh viên các khoá: QH-2009-X, QH-2010-X, QH-2011-X, QH-2012-X của Trường được nhận học bổng và trợ cấp xã hội trong học kì II năm học 2012-2013. Mọi ý kiến thắc mắc (nếu có) cần phản ánh trực tiếp về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên - gặp cô Tuyết Mai) trước ngày 05/4/2013 để kịp thời xem xét và điều chỉnh. Tải về các danh sách học bổng tại đây.


  • admin