Học bổng hệ CLC-TLLS, HK I 2012-2013

Căn cứ công văn số 4030/ĐHQGHN-CTCTHSSV, bắt đầu năm học 2012-2013, các lớp CLC, TLLS số tín chỉ tối thiểu được xét cấp học bổng (không tính GDTC, GDQP) là 15 tín chỉ.

Căn cứ công văn số 4030/ĐHQGHN-CTCTHSSV, bắt đầu năm học 2012-2013, các lớp CLC, TLLS số tín chỉ tối thiểu được xét cấp học bổng (không tính GDTC, GDQP) là 15 tín chỉ. Các lớp chất lượng cao và Tâm lí học lâm sàng kiểm tra lại danh sách học bổng của lớp mình và phản hồi sớm nhất về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 06/11/2012 (gặp cô Tuyết Mai). Tải về các danh sách tại đây.


  • admin