Học bổng học kì II năm học 2010-2011

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kì I năm học 2010-2011, Nhà trường dự kiến danh sách sinh viên hệ chuẩn các khoá: QH-2007-X, QH-2008-X, QH-2009-X, QH-2010-X được nhận học bổng và trợ cấp xã hội trong học kì II năm học 2010-2011.

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kì I năm học 2010-2011, Nhà trường dự kiến danh sách sinh viên hệ chuẩn các khoá: QH-2007-X, QH-2008-X, QH-2009-X, QH-2010-X được nhận học bổng và trợ cấp xã hội trong học kì II năm học 2010-2011. Cập nhật: Phòng CT&CTSV bổ sung danh sách K52XHH, K53NN, K54NN. Mọi ý kiến thắc mắc (nếu có) cần phản ánh trực tiếp về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên) trước ngày 18/4/2011 để kịp thời xem xét và điều chỉnh.

Tải về


  • admin