Học bổng học kì II năm học 2011-2012

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kì I năm học 2011-2012, Nhà trường dự kiến danh sách sinh viên các khoá: QH-2008-X, QH-2009-X, QH-2010-X, QH-2011-X của Trường được nhận học bổng và trợ cấp xã hội trong học kì II năm học 2011-2012. Mọi ý kiến thắc mắc (nếu có) cần phản ánh trực tiếp về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên ) trước ngày 18/04/2012 để kịp thời xem xét và điều chỉnh. Tải về danh sách tại đây.

Bổ sung ngày 13/4/2012:


  • admin