Hội nghị đào tạo Sau đại học

Ngày 19/3/2015, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội nghị đào tạo Sau đại học với sự tham gia của đại diện lãnh đạo và chuyên viên các khoa, bộ môn trực thuộc. PGS.TS Phạm Quang Minh (Phó Hiệu trưởng) chủ trì hội nghị.

Hội nghị thảo luận xung quanh các nội dung chính:

- Tổng kết công tác đào tạo SĐH tại Trường ĐHKHXH&NV. 

- Thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tạo SĐH, đặc biệt là việc thực hiện đúng quy chế đào tạo tiến sĩ của ĐHQGHN.

- Phổ biến và hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo SĐH của ĐHQGHN ban hành ngày 10/12/2014.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Phạm Văn Quyết (Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học) trình bày báo cáo tổng hết hoạt động đào tạo SĐH năm học 2013-2014.

Những năm gần đây, với chủ trương phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu, thúc đẩy sự gắn kết đào tạo SĐH với hoạt động NCKH, hoạt động đào tạo SĐH của Trường ngày càng phát triển về cả quy mô và chất lượng. Cơ sở vật chất ngày càng được cải thiện, hoạt động quản lý đào tạo ngày càng chính quy, hiện đại, sự phát triển toàn diện của các đơn vị… là những điều kiện thuận lợi cho công tác này phát triển. Năm 2013, Trường có hơn 860 học viên SĐH. Năm 2014, con số này là 626 học viên SĐH. Quy mô đào tạo SĐH chiếm 67% quy mô đào tạo chính quy toàn trường. Số lượng CTĐT SĐH hiện nay là 61, dự kiến đến năm 2020 con số này sẽ lên 71. 

Bên cạnh những kết quả tích cực, đào tạo SĐH cũng gặp những thách thức về mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa bộ phận quản lý và các đơn vị đào tạo, hoàn thiện phần mềm quản lý, xây dựng đội ngũ trợ lý đào tạo SĐH ở các đơn vị.. 

Năm học 2014-2015, mục tiêu trọng tâm là tập trung đầu tư mọi nguồn lực phát triển công tác ĐTSĐH theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, chất lượng cao, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Một số mục tiêu cụ thể như: duy trì số lượng HVCH và NCS, chú trọng chất lượng; tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án mở chuyên ngành đào tạo đã quy hoạch; tổ chức tốt 2 đợt thi tuyển sinh/năm; tổ chức cho trên 800 HVCH và 60 NCS bảo vệ thành công LV/LA…

Tại Hội nghị, một số giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của hoạt động đào tạo SĐH được đề xuất như: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB, HV; xây dựng cơ chế gắn đào tạo SĐH với NCKH; xây dựng quy trình quản lý HVCH/NCS; phân cấp quản lý rõ ràng cho các bên; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đào tạo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, học liệu…


  • Thanh Hà