Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2015-2016

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2015-2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường ĐHKHXH&NV diễn ra vào ngày 28/5/2016. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng Nhà trường) và PGS.TS Hoàng Anh Tuấn (Phó Hiệu trưởng Nhà trường).

Hội nghị đã nghe và thảo luận xung quanh Báo cáo tổng kết công tác đào tạo đại học, sau đại học năm 2015-2016 và phương hướng năm học 2016-2017 do PGS.TS Bùi Thành Nam - Trưởng phòng Đào tạo trình bày; Báo cáo công tác tài chính trong công tác đào tạo do ThS. Lê Thị Quyên - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính trình bày; Báo cáo công tác kiểm định chất lượng đào tạo do TS Trần Thuý Anh - Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo.

Năm vừa qua, công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy được thực hiện tích cực, với nhiều hoạt động phong phú, đúng tiến độ, đúng quy chế. Năm 2015, Trường tuyển được 1.440 sinh viên chính quy; 139 sinh viên hệ chất lượng cao; 78 sinh viên ngành thứ 2. Công tác thi đánh giá năng lực đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 cũng được tổ chức thành công.

Hiện nay, Trường đang tổ chức đào tạo 183 sinh viên theo học các ngành thứ 2 các ngành Báo chí, Khoa học quản lý, Lịch sử, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quốc tế học và Văn học. Tính từ năm 2015 đến nay có 35 sinh viên đã tốt nghiệp các ngành thứ 2.

Hoạt động đào tạo đại học chính quy đã triển khai nhiều chương trình để nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả học tập của sinh viên cơ bản vẫn ổn định so với học kỳ I năm học 2014-2015. Tỷ lệ sinh viên đạt học lực giỏi trở lên chiếm trên 32%.

Một số hạn chế trong hoạt động đào tạo chính quy được chỉ ra như: công tác tuyển sinh đại học chính quy chưa đạt được chỉ tiêu đề ra; tình trạng sinh viên hệ CLC phải chuyển ra hệ chuẩn có xu hướng tăng; một số nhiệm vụ đề ra chưa thực hiện được triệt để như vấn đề xây dựng ngân hàng câu hỏi, chưa triển khai xây dựng các học phần kỹ năng bổ trợ; việc triển khai hoạt động của cố vấn học tập chưa đạt hiệu quả như mong muốn…

Trong năm học tới, một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác đào tạo đại học chính quy được xác định là: triển khai Đề án xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao; tăng cường vai trò của cố vấn học tập trong tư vấn, định hướng quá trình học tập và tư vấn lựa chọn hướng chuyên ngành cho sinh viên; xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng bổ trợ; tiếp tục thực hiện các biện pháp đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới quản lý đào tạo theo hướng tăng quyền tự chủ cho các khoa đào tạo; đồng bộ hoá việc vận hành quy trình đào tạo, tạo sự kết nối, phối hợp kết hợp nhịp nhàng giữa Phòng Đào tạo và các khoa.

Về đào tạo sau đại học, năm học vừa qua, Trường tuyển 453 học viên cao học, trong đó có 23 học viện nước ngoài và 148 NCS. Năm học 2015-2016, tổng số CTĐT các chuyên ngành SĐH theo định hướng nghiên cứu hiện nay của Trường là 61, trong đó có 19 chương trình bậc tiến sĩ và 33 chương trình bậc thạc sỹ. Nhà trường đang đề nghị ĐHQGHN phê duyệt 8 chương trình bậc thạc sỹ theo hướng ứng dụng. Trường ký nhiểu hợp đồng biên soạn bài giảng, giáo trình và tài liệu dich, xuất bản 23 giáo trình, sách chuyên khảo.

Đánh giá chung, chất lượng đào tạo SĐH từng bước được nâng cao. Công tác quy hoạch các chuyên ngành đào tạo SĐH đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của Trường, đáp ứng nhu cầu xã hội và có tính hội nhập cao. Công tác tổ chức đào tạo, kiểm tra đánh giá có tính hệ thống và quy trình, lịch trình đào tạo có tính xác định hơn để bảo đảm kế hoạch đào tạo tạo, đáp ứng yêu cầu của quy chế và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong năm học tới, một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo SĐH được đề xuất là: đổi mới hình thức tuyển sinh sau đại học theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, hiệu quả; lập đề án xây dựng một số ngành đào tạo mới có tính ứng dụng cao; nghiên cứu lịch trình đào tạo giữa các hệ đào tạo để tối ưu hoá việc sử dụng cơ sở vật chất, giảm việc giảng dạy sau đại học ngoài giờ hành chính…          


  • Thanh Hà
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét