[Infographic] Giới thiệu các ngành tuyển sinh đại học năm 2020

Năm 2020, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh 1.850 chỉ tiêu cho 31 ngành và chương trình đào tạo, trong đó có 27 chương trình đào tạo chuẩn và 04 chương trình đào tạo chất lượng cao.

Ngành Báo chí

Ngành Chính trị học

Ngành Công tác xã hội

““

Ngành Đông Nam Á học

Ngành Đông phương học

Ngành Hán Nôm

Ngành Hàn Quốc học

Ngành Khoa học Quản lý

Ngành Lịch sử

Ngành Lưu trữ học

Ngành Ngôn ngữ học

Ngành Nhân học

Ngành Nhật Bản học

Ngành Quan hệ công chúng

Ngành Quản lý thông tin

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành Quản trị khách sạn

Ngành Quản trị văn phòng

Ngành Quốc tế học

Ngành Tâm lý học

Ngành Thông tin - Thư viện

Ngành Tôn giáo học

Ngành Triết học

Ngành Văn hoá học

Ngành Văn học

Ngành Việt Nam học

Ngành Xã hội học


  • USSH