Khám sức khoẻ cho sinh viên QH-2012-X

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2012-2013, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp cùng Trạm Y tế Mễ trì tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên Khoá QH-2012-X.

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2012-2013, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp cùng Trạm Y tế Mễ trì tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên Khoá QH-2012-X. - Thời gian: Từ ngày 25 đến 27/9/2012 (từ thứ Ba đến thứ Năm)

  • Sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30
  • Chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
- Địa điểm: Trạm Y tế Mễ trì, 182- Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội. - Đối tượng: Tất cả sinh viên khoá QH-2012-X hệ chính quy - Lệ phí khám sức khoẻ: 65.000đ/sinh viên. - Thủ tục đến khám: xuất trình bản phô tô Giấy tiếp nhận sinh viên hoặc Thẻ sinh viên (nếu có) - Phân công lịch khám:
  • Ngày 25/9: Văn học, Hán nôm, Sư phạm Văn, Ngôn ngữ học, Việt Nam học, Lưu trữ học & QTVP, Triết học, Quốc tế học
  • Ngày 26/9: Xã hội học, Công tác xã hội, Khoa học quản lí, Sư phạm Lịch sử, Lịch sử, Khoa học chính trị, Tâm lí học
  • Ngày 27/9: Du lịch học, Thông tin Thư viện, Báo chí & Truyền thông, Nhân học, Đông phương học
Ghi chú: đối với những sinh viên vì lí do chính đáng không thể khám theo đúng ngày quy định trên, có thể đến khám vào một buổi bất kì trong đợt.


  • admin