Lịch tuần sinh hoạt công dân sinh viên 2012

Trường ĐHKHXH&NV thông báo Lịch tuần sinh hoạt công dân sinh viên và tham quan phòng truyền thống đối với sinh viên khoá QH-2012-X.

Trường ĐHKHXH&NV thông báo Lịch tuần sinh hoạt công dân sinh viên và tham quan phòng truyền thống đối với sinh viên khoá QH-2012-X.

1. Lịch Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên

  • Thời gian: Ngày 6, 7 và 15/9/2012 (Sáng từ 7h00 đến 11h00; Chiều từ 13h00 đến 17h 00)
  • Địa điểm: Hội trường tầng 8, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Đợt Thời gian Đơn vị/ngành Tổng số SV
Đợt 1 Ngày 6/9 (thứ năm) Báo chí & TT, Chính trị học, Công tác xã hội, Đông phương học, Hán Nôm, Ngôn ngữ học, Nhân học 395
Đợt 2 Ngày 7/9 (thứ sáu) Khoa học quản lí, Lịch sử, Lưu trữ học & QTVP, Du lịch học, Thông tin – Thư viện, Triết học, Việt Nam học 402
Đợt 3 Ngày 15/9 (thứ bảy) Quốc tế học, Tâm lí học, Văn học, Xã hội học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử 393

2. Lịch tham quan Phòng Truyền thống

Địa điểm: Tầng 2 Nhà D, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
TT Đơn vị tham quan Giờ Ngày
1. Quốc tế học 7h30 - 8h30 6/9/2012 (thứ Năm)
2. Văn học 8h30-9h30
3. Xã hội học, Sư phạm Lịch sử 9h30-10h30
4. Tâm lí học 13h30-14h30
5. Sư phạm Ngữ văn 14h30-15h30
6. Lữu trữ học & QTVP 15h30-16h30
7. Đông phương học (1) 7h30 - 8h30 7/9/2012 (thứ Sáu)
8. Đông phương học (2) 8h30-9h30
9. Công tác xã hội 9h30-10h30
10. Ngôn ngữ học, Hán nôm, Nhân học, Chính trị học 13h30-14h30
11. Báo chí & TT (1) 14h30-15h30
12. Báo chí & TT (2) 15h30-16h30
13. Lịch sử 7h30 - 8h30 16/9/2012 (chủ nhật)
14. Việt Nam học, Triết học, Thông tin – Thư viện 8h30-9h30
15. Khoa học quản lí 9h30-10h30
16. Du lịch học (1) 13h30-14h30
17. Du lịch học (2) 14h30-15h30


  • admin