Phiên họp Hội đồng tự đánh giá trường năm 2015 lần 2

Ngày 20/5/2015, PGS.TS Trần Thị Minh Hòa (Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Trường năm 2015) đã chủ trì phiên họp của Hội đồng tự đánh giá Trường nhằm hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá Trường. Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng và Trung tâm Đảm bảo Chất lượng.

PGS.TS Trần Thị Minh Hòa cho hay, công tác Tự đánh giá chất lượng Trường theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là một dịp để Nhà trường tự nhìn nhận được thực tế các mặt hoạt động của mình đang diễn ra, qua đó tiếp tục xác định những định hướng và điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường cho phù hợp, cũng như phát huy các thế mạnh, các nguồn lực đặc thù của trường, có những biện pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục những điểm yếu còn tồn tại.

PGS.TS Trần Thị Minh Hòa phát biểu mở đầu phiên họp (Ảnh: Trần Minh)

Phiên họp đã lắng nghe Ban Thư ký trình bày tóm tắt về quá trình xây dựng báo cáo, cấu trúc báo cáo.  Hội đồng cũng đã cho ý kiến về các vấn đề: 1) Mô tả hoạt động dựa theo yêu cầu nội dung của từng tiêu chí 2) Tính thuyết phục của các minh chứng trong từng tiêu chí 3) Nhân diện điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân 4) Kế hoạch cải tiến chất lượng 5) Các tiêu chuẩn cần đầu tư hơn theo ý kiến của phản biện và cố vấn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Chiều (Trung tâm Đảm bảo Chất lượng) trình bày tóm tắt nội dung của Báo cáo (Ảnh: Trần Minh)

Phiên họp cũng đã rút ra một số đánh giá và rút kinh nghiệm để báo cáo hoàn thiện và cập nhật hơn. Theo kết quả đánh giá cuối cùng, báo cáo đã đạt 61/61 tiêu chí mà ĐHQGHN đưa ra.


  • Trần Minh