Thực tập SĐH tại Ấn Độ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra thông báo tuyển sinh đi thực tập sau đại học tại Ấn Độ trong khuôn khổ Chương trình hợp tác kĩ thuật và kinh tế (Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC) năm học 2010-2011.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra thông báo tuyển sinh đi thực tập sau đại học tại Ấn Độ trong khuôn khổ Chương trình hợp tác kĩ thuật và kinh tế (Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC) năm học 2010-2011. Có 227 khóa học trong khuôn khổ Chương trình ITEC. Việt Nam sẽ được cấp 75 học bổng và đối với mỗi khóa học phía Ấn Độ chỉ tiếp nhận tối đa 02 người Việt Nam vào học. Thời hạn nộp hồ sơ: 04 tháng trước khi khoá học bắt đầu. Riêng với các khoá học bắt đầu vào tháng 6, 7, 8, hồ sơ dự tuyển phải nộp trước ngày 05/5/2010. Xem nội dung chi tiết tại đây.


  • admin