Danh mục đơn vị đăng kí khám chữa bệnh ban đầu năm 2014

Ngày 08/11/2013 Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 3992/BHXH-NVGĐ1 về việc thông báo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) nhận đăng kí KCB ban đầu đối với đối tượng tham gia BHYT do BHXH TP Hà Nội phát hành thẻ năm 2014.

Tải về