Đóng góp của tổ chức chính trị – xã hội trong hoạch định chính sách

Toạ đàm khoa học với chủ đề “Sự đóng góp của các tổ chức chính trị – xã hội trong quá tình hoạch định chính sách – xã hội” do Trung tâm Nghiên cứu chính sách (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) tổ chức trong hai ngày 03 – 04/11/2011 tại khách sạn Bảo Sơn – Hà Nội. Toạ đàm tập trung thảo luận làm rõ vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong quá trình hoạch định chính sách ở Việt Nam.

Tham dự toạ đàm có các chuyên gia của Cộng hoà Liên bang Đức, Trung Quốc, Singapore, đại diện các cơ quan Trung ương, các tỉnh/thành phố, trung tâm nghiên cứu, trường đại học trên cả nước.

Theo PGS.TS Phạm Xuân Hằng (Phó chủ tịch hội đồng tư vấn chính sách ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN), vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội tham gia quá trình hoạch định chính sách được thể hiện trên phương diện với tư cách là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vai trò giám sát và phản biện xã hội trong quá trình hoạch định chính sách. PGS.TS Phạm Xuân Hằng nhấn mạnh các tổ chức chính trị – xã hội cần chú trọng nâng cao chất lượng phản biện theo các hướng: đảm bảo tính khách quan, khoa học, tính xây dựng, tính nhân dân; thể hiện những vấn đề nhất trí rõ ràng; đánh giá mức độ phù hợp của chính sách với thực tiễn xã hội, vấn đề không còn phù hợp của chính sách phải được phân tích, luận giải một cách khoa học trên cơ sở lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn và đề xuất những phương án, giải pháp khắc phục…

PGS.TS Phạm Xuân Hằng phát biểu tại Toạ đàm.  (Ảnh: Thành Long/USSH)
PGS.TS Phạm Xuân Hằng phát biểu tại Toạ đàm.

TS. Joerg Wischermann (Viện nghiên cứu Châu Á) thông qua việc tìm hiểu về sự quản trị và hoạt động của xã hội dân sự ở Việt Nam ông cho rằng xuất phát từ những tiềm năng và giới hạn thì quản trị và hoạt động của xã hội dân sự ở Việt Nam cần phải thay đổi những nguyên tắc từ bên trong.

Bàn về hoạt động của các Hội, Hiệp hội (hay còn gọi là các tổ chức xã hội dân sự) TS. Trịnh Hoà Bình (Viện Xã hội học) phân tích vai trò của các hiệp hội trong hoạch định chính sách đó là: giám sát và kiểm soát xã hội, tư vấn và phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội.

Các ý kiến tập trung trao đổi về những vấn đề chung như: “Mối quan hệ quan hệ giữa các tổ chức chính trị xã hội và xã hội dân sự trong quá trình hoạch định chính sách” – GS.TS Trần Ngọc Hiên (Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) và những vấn đề cụ thể, thực tế: “Vai trò, ý nghĩa và thực trạng hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc hoạch định chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước: Những vấn đề đang đặt ra và phương hướng hoàn thiện” – PGS.TS Bùi Xuân Đức (Giám đốc Trung tâm Công tác Lí luận, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) và cả những vấn đề có liên quan: “Tự lo liệu khâu bảo vệ khí hậu. Khuyến khích người dân địa phương thực hiện các biện pháp bảo vệ khí hậu” – Ông Taschner Stefan (Giám đốc điều hành, Hội sáng kiến công dân bảo vệ khí hậu)…

Những nội dung được thảo luận tại toạ đàm lần này sẽ góp phần bổ sung thêm những hiểu biết và kinh nghiệm về quá trình hoạch định chính sách ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập.  (Ảnh: Thành Long/USSH)
Những nội dung được thảo luận tại toạ đàm lần này sẽ góp phần bổ sung thêm những hiểu biết và kinh nghiệm về quá trình hoạch định chính sách ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập.

Toạ đàm khoa học “Sự đóng góp của các tổ chức chính trị – xã hội trong quá trình hoạch định chính sách – xã hội” được tổ chức với sự hỗ trợ của Quỹ Rosa Luxemburg (Cộng hoà Liên Bang Đức). Năm 2010 Quỹ đã hỗ trợ Trường tổ chức hội thảo “Vai trò xã hội dân sự trong quá trình hoạch định chính sách”. Trường ĐHKHXH&NV bắt đầu hợp tác với Quỹ Rosa Luxemburg từ năm 2002, hàng loạt các nghiên cứu khoa học, các khoá tập huấn, hội thảo, toạ đàm… đã được triển khai và mang lại những hiệu quả nhất định đối với công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách của Nhà trường và các ngành khoa học, giáo dục.