Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng là địa chỉ tin cậy, đi đầu trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về các lĩnh vực văn thư, văn bản học, hành chính học, lưu trữ học và quản trị văn phòng trong phạm vi cả nước.