Giới thiệu

Khoa Khoa học Chính trị tiền thân là Bộ môn Khoa học Chính trị được thành lập năm 1995, là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhằm đáp ứng những nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu về Chính trị học – những người có khả năng nghiên cứu và thực hành chính trị, có năng lực hoạt động trong các lĩnh vực đòi hỏi sự am hiểu về Chính trị học.

Từ năm học 2005-2006, Khoa bắt đầu đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ hai chuyên ngành: Chính trị học và Hồ Chí Minh học.

Từ năm học 2008 – 2009, Khoa bắt đầu đào tạo đại học ngành Chính trị học. Năm 2012 khoá sinh viên đầu tiên của Khoa (QH.2008-CTH) đã tốt nghiệp.

1. Chi uỷ

 • Bí thư: TS. Lưu Minh Văn
 • Chi uỷ viên: ThS. Phạm Quốc Thành

2. Ban Chủ nhiệm

 • Chủ nhiệm Khoa:
  GS.TS. Phùng Hữu Phú
  Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lí luận TW
  Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng
  Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW
 • Phó Chủ nhiệm:
  TS. Lưu Minh Văn
  Phụ trách: Đào tạo Sau đại học; Công tác Tài chính
  ĐT: 0983115658
  e-mail: nvminhvan@yahoo.com
 • Phó Chủ nhiệm:
  PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Phụ trách: Đào tạo Đại học
  ĐT: 0903940998
  e-mail: khanhlq@vnu.edu.vn
 • Phó Chủ nhiệm:
  ThS. Phạm Quốc Thành
  Phụ trách: Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế, hành chính
  ĐT: 0912010021
  e-mail: Thanh.pham131@gmail.com

3. Hội đồng Khoa học – Đào tạo

 1. GS.TS. Phùng Hữu Phú – Chủ tịch Hội đồng
 2. GS.TS. Đỗ Quang Hưng – Phó Chủ tịch Hội đồng
 3. TS. Lưu Minh Văn – Phó Chủ tịch Hội đồng
 4. ThS. Phạm Quốc Thành: – Uỷ viên Thư kí
 5. GS.TS. Nguyễn Văn Khánh – Uỷ viên
 6. GS.TS. Mạch Quang Thắng – Uỷ viên
 7. GS.TS. Hoàng Chí Bảo – Uỷ viên
 8. PGS.TS. Lại Quốc Khánh – Uỷ viên
 9. PGS.TS. Phạm Hồng Tung – Uỷ viên
 10. PGS. TS. Lưu Văn An – Uỷ viên
 11. PGS.TS. Vũ Hoàng Công – Uỷ viên
 12. PGS.TS. Vũ Ngọc Tú – Uỷ viên
 13. TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Uỷ viên
 14. TS. Ngô Huy Đức – Uỷ viên
 15. PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo – Uỷ viên

4. Các Bộ môn chuyên môn

 • Bộ môn Chính trị Việt Nam:
  + GS.TS. Phùng Hữu Phú Chủ nhiệm Bộ môn
  + ThS. Phạm Quốc Thành Phó Chủ nhiệm Bộ môn
  + ThS. Vũ Thị Minh Thắng
  + ThS. Đặng Anh Dũng
 • Bộ môn Chính trị quốc tế:
  + GS.TS. Đỗ Quang Hưng Chủ nhiệm Bộ môn
  + PGS.TS. Phạm Hồng Tung Phó Chủ nhiệm Bộ môn
  + TS. Nguyễn Anh Cường
  + ThS. Trần Bách Hiếu
 • Bộ môn Lí thuyết chính trị:
  + TS. Lưu Minh Văn Chủ nhiệm Bộ môn
  + ThS. Nguyễn Thị Châu Loan Phó Chủ nhiệm Bộ môn
  + CN. Hồ Hoàng Thái
 • Bộ môn Hồ Chí Minh học:
  + PGS.TS. Lại Quốc Khánh Chủ nhiệm Bộ môn
  + ThS. Nguyễn Thị Thuý Hằng Phó Chủ nhiệm Bộ môn
  + ThS. Nguyễn Thanh Tùng

5. Ban Chấp hành Công đoàn

 • ThS. Trần Thị Quang Hoa: Chủ tịch Công đoàn
 • ThS. Trần Thị Thuý Hằng: Phó Chủ tịch Công đoàn
 • ThS. Trần Bách Hiếu: Uỷ viên

6. Đoàn Thanh niên

 • CN. Hồ Hoàng Thái: Bí thư Chi đoàn cán bộ
 • ThS. Trần Bách Hiếu: Bí thư Liên chi đoàn

Cán bộ

1. Cán bộ đương nhiệm

STT Họ và tên Năm sinh Học hàm, học vị Lĩnh vực chuyên môn
1 Phùng Hữu Phú 1949 GS.TS Chủ nghĩa xã hội khoa học
2 Đỗ Quang Hưng 1946 GS.TS Lịch sử
3 Lưu Minh Văn 1958 TS Triết học
4 Lại Quốc Khánh 1976 PGS.TS Triết học
5 Phạm Quốc Thành 1977 NCS Lịch sử
6 Trần Hữu Chu 1956 CN Vật lí học
7 Nguyễn Anh Cường 1976 TS Lịch sử
8 Đặng Anh Dũng 1983 ThS Chính trị học
9 Nguyễn Thuý Hằng 1977 NCS Báo chí truyền thông
10 Trần Bách Hiếu 1985 NCS Lịch sử
11 Trần Thị Quang Hoa 1975 NCS Lịch sử
12 Phạm Quỳnh Hương 1984 CN Quản trị kinh doanh
13 Nguyễn Thị Châu Loan 1968 NCS Triết học
14 Vũ Thị Minh Thắng 1975 ThS Triết học
15 Hồ Hoàng Thái 1987 Đang học ThS Lịch sử
16 Nguyễn Thanh Tùng 1982 ThS Triết học

2. Các cán bộ đã nghỉ hưu

STT Họ và tên Năm sinh Học hàm, học vị Lĩnh vực chuyên môn
1 Lê Mậu Hãn 1935 PGS Lịch sử
2 Bùi Thanh Quất 1936 PGS Triết học
3 Phan Chí Thành 1946 TS Lịch sử, Triết học
4 Nguyễn Thu Hà 1957

3. Cán bộ kiêm nhiệm, thỉnh giảng

STT Họ và tên Học hàm, học vị Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
1 Lưu Văn An PGS.TS Chính trị học Học viện Báo chí và Tuyên truyền
2 Trần Thị Phúc An TS Hồ Chí Minh học Đại học Mỏ – Địa chất
3 Hoàng Chí Bảo GS.TS Triết học, chính trị học Hội đồng lí luận TW
4 Vũ Hoàng Công PGS.TS Chính trị học Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia
5 Phạm Văn Chúc PGS.TS Triết học Hội đồng lí luận TW
6 Nguyễn Đăng Dung GS.TS Luật học Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội
7 Đinh Xuân Dũng PGS.TS Báo chí học Ban tuyên giáo Trung ương
8 Ngô Huy Đức TS Chính trị học Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia
9 Vũ Văn Hà PGS.TS Kinh tế chính trị Tạp chí Cộng sản
10 Phạm Thị Hoàng Hà TS Triết học Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia
11 Vũ Quang Hiển PGS.TS Lịch sử ĐHKHXH-NV
12 Trần Thị Thu Hoài TS Chính trị học Đại học Kinh tế Quốc dân
13 Trần Quang Huy TS Báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền
14 Nguyễn Linh Khiếu PGS.TS Triết học Tạp chí Cộng sản
15 Võ Văn Lộc PGS.TS Giáo dục học Đại học Sài Gòn
16 Nguyễn Bá Linh PGS.TS Lịch sử Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia
17 Nguyễn Viết Ngoạn PGS.TS Văn học Đại học Sài Gòn
18 Hà Quang Ngọc TS Triết học Viện Tổ chức Nhà nước – Bộ Nội vụ
19 Lê Minh Quân PGS.TS Chính trị học Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia
20 Vũ Ngọc Tú PGS.TS Ngôn ngữ Khoa Quốc tế học – ĐH Quốc gia Hà Nội
21 Phạm Hồng Tung PGS.TS Lịch sử, Chính trị học Đại học Quốc gia Hà Nội
22 Đoàn Trường Thụ TS Triết học Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia
23 Vũ Duy Thông PGS.TS Triết học Ban Tuyên giáo TW
24 Mạch Quang Thắng GS.TS Lịch sử Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia
25 Nguyễn Minh Thuyết GS.TS Ngôn ngữ học Văn phòng Quốc hội
26 Nguyễn Minh Phương PGS.TS Triết học Viện Tổ chức Nhà nước – Bộ nội vụ
27 Phan Xuân Sơn GS.TS Chính trị học Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia
28 Phạm Minh Sơn TS Quốc tế học Học viện Báo chí và Tuyên truyền
29 Lưu Văn Sùng GS.TS Chính trị học Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia
30 Nguyễn Văn Vĩnh PGS.TS Triết học, Chính trị học Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia
31 Phạm Thái Việt PGS.TS Triết học Bộ ngoại giao
32 Nguyễn Hoài Văn PGS.TS Chính trị học Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia
33 B.W. Fraser GS.TS Chính trị học Đại học Connecticut (USA)
34 Eva Hanson TS Chính trị học Đại học Stockholm (Thuỵ Điển)
35 Detlef Briesen GS.TS Chính trị học Đại học Giesen (CHLB Đức)

Hoạt động đào tạo

Khoa Khoa học Chính trị được giao nhiệm vụ  đào tạo các chương trình sau:

1. Bậc đại học hệ chính quy

 • Ngành đào tạo: Chính trị học
 • Mã ngành tuyển sinh: D310201
 • Bắt đầu đào tạo từ năm học 2008-2009 (QH-2008-X)
 • Đối tượng tuyển: Khối A, C, D
 • Chương trình khung: xem trên Trang thông tin tuyển sinh

2. Bậc thạc sĩ

 • Ngành đào tạo: Chính trị học
  – Chuyên ngành Chính trị học (Mã số: 60.31.02.01)
  – Chuyên ngành Hồ Chí Minh học (Mã số: 60.31.02.04)
 • Thời gian học: 02 năm
 • Bắt đầu đào tạo từ năm học 2005-2006
 • Đối tượng tuyển:

– Những người có bằng cử nhân đúng chuyên ngành.

– Những người có bằng cử nhân ngành gần, ngành khác sẽ phải bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

3. Bậc tiến sĩ

 • Chuyên ngành đào tạo
  – Chuyên ngành Chính trị học (Mã số: 62.31.02.01)
  – Chuyên ngành Hồ Chí Minh học (Mã số: 62.31.02.04)
 • Thời gian học: 03 năm
 • Bắt đầu đào tạo từ năm học 2005-2006
 • Đối tượng tuyển: theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Các lớp ngắn hạn

Hàng năm, Khoa Khoa Khoa Chính trị được Trường ĐHKHXH&NV giao nhiệm vụ đào tạo các ngắn hạn (từ 03 đến 06 tháng) cấp chứng chỉ, cụ thể:

 • Chứng chỉ giảng viên môn học “Tư tưởng Hồ Chí Minh”
 • Chứng chỉ hoàn thành bổ túc kiến thức ngành chính trị học cho những đối tượng đã tốt nghiệp một ngành đại học gần, ngành khác để dự thi cao học ngành Chính trị học.

Và các lớp liên kết ngắn hạn khác theo kế  hoạch của Nhà trường.

Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

1. Định hướng nghiên cứu khoa học

Để phù hợp với chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và mục tiêu phát triển Khoa Khoa học Chính trị trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực Chính trị học có trình độ cao, có đóng góp trong nghiên cứu những vấn đề chính trị thực tiễn, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, công tác nghiên cứu khoa học của Khoa sẽ tập trung vào 3 định hướng nghiên cứu lớn: lý thuyết chính trị; thực tiễn chính trị Việt Nam và thực tiễn chính trị quốc tế.

Với đặc điểm ngành Chính trị học là ngành mới ở nước ta và rất mới trong hệ thống đào tạo của nhà nước, từ những định hướng lớn trên, trong lộ trình khoảng 5 đến 7 năm tới sự lựa chọn các đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Khoa học Chính trị sẽ ưu tiên cho những đề tài phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ đào tạo.

2. Hoạt động hợp tác quốc tế

Khoa có quan hệ hợp tác, trao đổi giảng viên và nghiên cứu các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của một số trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới, trong đó có các trường đại học lớn như: Đại học Connecticut, Đại học Oregon, Đại học California, Đại học NewYork, Đại học Brigham Young (Hoa Kỳ), Đại học Toronto (Canada), Học viện Chính trị Paris, Đại học Tolouse (Pháp), Đại học Stockholm (Thụy Điển); Đại học Giesen (CHLB Đức)… và một số trường đại học khác trong khu vực.

Những lĩnh vực hợp tác chính gồm: nghiên cứu; tổ chức hội thảo, hội nghị Quốc tế; giảng dạy; trao đổi giảng viên, học viên và sinh viên.

Các bộ phận phục vụ

1. Bộ phận Văn phòng – Tư liệu

1.1. Văn phòng

 • Phòng 210, tầng 2, nhà C, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
 • Điện thoại: 0438588173
 • Trực Văn phòng: CN. Phạm Quỳnh Hương
 • Thời gian trực: Giờ hành chính các ngày trong tuần

1.2. Phòng Tư liệu

 • Phòng 213, tầng 2, nhà C, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
 • Trực Phòng Tư liệu: ThS. Trần Thị Quang Hoa
  + ĐT: 0904479909
  + e-mail: hoalong15-26@yahoo.com
 • Thời gian trực: Giờ hành chính các ngày trong tuần

2. Bộ phận phục vụ đào tạo

 • Trợ lí đào tạo SĐH: ThS. Vũ Thị Minh Thắng
  ĐT: 0903940998
  e-mail: khct.sdh@gmail.com
  Lịch tiếp học viên: thông báo vào đầu học kì
 • Trợ lí Đào tạo Đại hoc : ThS. Đặng Anh Dũng
  ĐT: 0989347922
  e-mail: anhdungkhct@gmail.com
  Lịch tiếp sinh viên: thông báo vào đầu học kì
 • Trợ lí Chính trị và Công tác sinh viên:
  ThS. Nguyễn Thanh Tùng
  ĐT: 0912620430
  e-mail: thanhtungf308@gmail.com
  Lịch tiếp sinh viên: thông báo vào đầu học kì.
 • Trợ lí Nghiên cứu Khoa học sinh viên: CN. Hồ Hoàng Thái
  ĐT: 01697602062
  email: cavoi00@gmail.com
  Lịch tiếp sinh viên: thông báo vào đầu học kì.
 • Cố vấn học tập Khoá QH.2009-X: ThS. Nguyễn Thanh Tùng
  ĐT: 0912620430
  e-mail: thanhtungf308@gmail.com
 • Cố vấn học tập Khoá QH.2010-X: ThS. Đặng Anh Dũng
  ĐT: 0989347922
  e-mail: anhdungkhct@gmail.com
 • Cố vấn học tập Khoá QH.2011-X: ThS. Nguyễn Thị Thuý Hằng
  ĐT: 0979577727
  e-mail: hangkhct@gmail.com
 • Cố vấn học tập Khoá 2012-X: ThS. Trần Bách Hiếu
  ĐT: 0902240021
  e-mail: bachhieu168@gmail.com