Hội nghị quán triệt nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XI

Thực hiện kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2011, Đảng uỷ Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn và Đảng uỷ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ IV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cho cán bộ, viên chức và đảng viên của hai trường.

Đến dự Hội nghị có GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện Đảng uỷ của hai trường và gần 400 cán bộ, viên chức.

Hội nghị đã nghe PGS.TS. Phạm Xuân Hằng, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, truyền đạt Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, báo cáo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ IV, Chương trình hành động của Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội.