Hội thảo “Đào tạo tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu”

Theo Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2008 – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khung tham chiếu Châu Âu được áp dụng cho chương trình giảng dạy ngoại ngữ trong tất cả các hệ đào tạo từ phổ thông đến đại học. Nhằm mục đích cung cấp thông tin cơ bản và hữu ích về Khung tham chiếu Châu Âu, Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác Đào tạo (Trường Đại học KHXH&NV) phối hợp với Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Trường Đại học Cambridge (Cambridge ESOL) tổ chức hội thảo “Đào tạo tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu”.

  • Thời gian: 9h00, thứ Sáu, ngày 9 tháng 11 năm 2012
  • Địa điểm: Phòng 506, nhà C, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Đối tượng tham gia: giáo viên tiếng Anh của các Trường Đại học và các học viện.
  • Nội dung hội thảo:
    + Thiết kế đề thi tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung tham chiếu Châu Âu
    + Kĩ năng làm bài thi tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung tham chiếu Châu Âu.