Hội thảo về văn hoá tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hoá

Ngày 29/10/2009, Trường ĐHKHXH&NV đã tổ chức hội thảo về văn hoá tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hoá. Mục đích của hội thảo là tạo cơ hội trao đổi học thuật giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế về vấn đề tôn giáo nói chung và văn hoá tôn giáo nói riêng.

Hội thảo có sự tham dự của một số đại biểu quốc tế từ Hàn Quốc, Đài Loan cùng nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các cơ quan và viện nghiên cứu trong nước như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo chính phủ…

GS. Trần Văn Đoàn (Đài Loan) trình bày báo cáo tại hội thảo.  (Ảnh: Thành Long/USSH)
GS. Trần Văn Đoàn (Đài Loan) trình bày báo cáo tại hội thảo.

Trên 30 báo cáo đã được trình bày tại 04 tiểu ban: Tôn giáo học và thời đại; Tôn giáo và toàn cầu hoá; Tôn giáo và văn hoá; Nhà nước Việt Nam và văn hoá tôn giáo.

Các báo cáo trình bày tại hội thảo bàn về: quan hệ giữa tôn giáo và văn hoá; tác động của toàn cầu hoá đến tôn giáo và văn hoá; vai trò của tôn giáo trong xã hội hiện đại ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới; vai trò của tôn giáo trong việc bảo vệ các giá trị văn hoá và đạo đức truyền thống dân tộc…

Đây là hội thảo đầu tiên do Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại của trường đề xuất với sự tài trợ của Viện nghiên cứu Missio (Cộng hoà Liên bang Đức). Các đại biểu tham dự đều thống nhất đánh giá Hội thảo đã thành công tốt đẹp.