Hướng dẫn sử dụng bộ mẫu biểu hồ sơ CBCC

Để thống nhất triển khai thực hiện Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lí hồ sơ cán bộ, công chức, Phòng Quản lí công tác hồ sơ cán bộ, công chức Vụ Công chức – Viên chức (Bộ Nội vụ) hướng dẫn việc kê khai và sử dụng hệ thống mẫu biểu quản lí hồ sơ cán bộ, công chức mới được ban hành.

Chi tiết, xem trong tập tin đính kèm.

Tải về: Hướng dẫn sử dụng bộ mẫu biểu hồ sơ CBCC (Định dạng PDF. Dung lượng: 3,5MB)