Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên 2013

Triển khai kế hoạch năm học 2013 – 2014; Căn cứ Hướng dẫn số 2587/HD-ĐHQGHN ngày 30/7/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác học sinh – sinh viên đầu năm học 2013 – 2014, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” cho sinh viên các khoá nh­ư sau:

I. Đối với khoá QH-2013-X

1. Hình thức tổ chức sinh hoạt: Sinh hoạt tập trung toàn trường. Chia 03 đợt.

2. Thời gian và địa điểm sinh hoạt

– Thời gian: Ngày 6, 7 và 9/9/2013 (Sáng từ 7h00 đến 11h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00).

– Địa điểm: Hội trường tầng 8 nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

– Phân bổ thời gian học tập cho từng đơn vị như sau:

Đợt

Thời gian

Đơn vị

1

Ngày 6/9/2013

Văn học, Lưu trữ học và QTVP, Nhân học, Triết học, Khoa học quản lí, Quan hệ công chúng, Quốc tế học, Thông tin – Thư viện

2

Ngày 7/9/2013

Báo chí và Truyền thông, Tâm lí học, Chính trị học, Công tác xã hội, Xã hội học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử

3

Ngày 9/9/2013

Lịch sử, Ngôn ngữ học, Đông phương học, Việt Nam học và TV, Hán Nôm, Du lịch học

Yêu cầu đối với các Khoa/Bộ môn:

– Trợ lí Chính trị và CTSV phải có mặt trong các buổi học để quản lí.

– Sau đợt học, tất cả sinh viên viết một bản thu hoạch cá nhân. Bản thu hoạch viết tay trên khổ giấy A4. Trợ lí Chính trị và CTSV các đơn vị có trách nhiệm thu, chấm điểm và nộp đầy đủ (bài thu hoạch xếp theo thứ tự a, b, c và bảng điểm) về Phòng Chính trị và CTSV trước ngày 30/10/2013. Kinh phí cho cán bộ phụ trách thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ.

– Căn cứ vào lịch sinh hoạt chính trị tập trung của Nhà trường, các đơn vị bố trí thời gian 01 buổi để gặp gỡ, trao đổi và thực hiện các nhiệm vụ đầu năm đối với các lớp khoá học.

3. Nội dung sinh hoạt

– Giới thiệu về lịch sử phát triển của ĐHQGHN và Nhà trường.

– Phổ biến tình hình an ninh, chính trị trong và ngoài nước, về công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác.

Giới thiệu Quy chế công tác học sinh sinh viên.

Giới thiệu về tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

4. Thăm quan PhòngTruyền thống

Ngoài các buổi sinh hoạt tại Hội trường, sinh viên khoá QH-2013-X có 01 buổi tham quan Phòng Truyền thống (Tầng 2 Nhà D, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) theo lịch sau:

STT

Đơn vị

Thời gian

Ngày

1. Lịch sử 7h30 – 8h30

6/9/2013

(Thứ Sáu)

2. Ngôn ngữ học 8h30 – 9h30
3. Đông phương học 9h30 – 10h30
4. Đông phương học, Việt Nam học và TV 13h30 – 14h30
5. Du lịch học, Hán Nôm 14h30 – 15h30
6. Du lịch học 15h30 – 16h30
7. Văn học 7h30 – 8h30

7/9/2013

(Thứ Bảy)

8. Lưu trữ học và QTVP 8h30 – 9h30
9. Nhân học, Quốc tế học 9h30 – 10h30
10. Triết học, Thông tin – Thư viện, Quốc tế học 13h30 – 14h30
11. Khoa học quản lí 14h30 – 15h30
12. Quan hệ công chúng, Khoa học quản lí 15h30 – 16h30
13. Báo chí và Truyền thông 7h30 – 8h30

8/9/2013

(Chủ nhật)

14. Tâm lí học 8h30 – 9h30
15. Chính trị học, Tâm lí học 9h30 – 10h30
16. Công tác xã hội 13h30 – 14h30
17. Xã hội học 14h30 – 15h30
18. Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử 15h30 – 16h30

II. Đối với các khoá QH-2010-X, QH-2011-X và QH-2012-X

– Lãnh đạo các đơn vị căn cứ kế hoạch năm học của Nhà trường và nhiệm vụ công tác của đơn vị, phân công cán bộ tổ chức các nội dung sinh hoạt cần thiết cho sinh viên.

– Thời gian tổ chức trong giờ sinh hoạt theo quy định (thực hiện bắt đầu từ 26/8/2013).

Kết thúc đợt sinh hoạt, các đơn vị lập danh sách Ban cán sự lớp khoá học (kể cả khoá QH-2013-X) (bao gồm các thông tin cơ bản: Họ và tên, Lớp khoá học, Chức vụ, Số điện thoại, E-mail…) về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, chậm nhất ngày 16/9/2013.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có v­ướng mắc, các đơn vị liên hệ với Phòng Chính trị và Công tác sinh viên để phối hợp giải quyết.