Kết quả thi sau đại học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố kết quả thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2010.

Các thí sinh có thể xem kết quả tại đây: