Kết quả tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2011

Trường ĐHKHXH&NV thông báo kết quả tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2011 các ngành Báo chí tại Nghệ An, Báo chí văn bảng 2 tại Trường, Lưu trữ học và Quản trị văn phòng tại Nghệ An.

Cập nhật lúc 8h40′ ngày 23/11/2011.

 • Báo chí Văn bằng 2 hệ VLVH tại Hà Nội
  Điểm chuẩn trúng tuyển: 12,0 (tính cả điểm ưu tiên)
  Bảng kết quả
 • Báo chí liên thông hệ VLVH tại Nghệ An
  Điểm chuẩn trúng tuyển: 10,5 (tính cả điểm ưu tiên)
  Bảng kết quả
 • Lưu trữ học và Quản trị văn phòng hệ VLVH tại Nghệ An
  Điểm chuẩn trúng tuyển: 16,0 (tính cả điểm ưu tiên)
  Bảng kết quả

Kế hoạch nhập học, khai giảng và học tập: đầu tháng 12 năm 2011 (Nhà trường thông báo qua Giấy triệu tập sinh viên trúng tuyển).

Thông tin cụ thể xin liên hệ Phòng Đào tạo, ĐT: 04.38583957.