Mẫu 01: Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ

Hướng dẫn quy cách trình bày luận văn thạc sĩ thực hiện tại Trường ĐHKHXH&NV.

Tải về hướng dẫn (định dạng MS Word, 80KB)