ThS Nguyễn Hạnh Liên

1. Sơ yếu lí lịch

 • Họ tên: Nguyễn Hạnh Liên
 • Năm sinh: 1983
 • Nơi công tác: Khoa Tâm lí học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 15/6/2010
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Địa chỉ liên lạc:
  + Điện thoại cơ quan: (84-4) 38588003
  + Thư điện tử: nguyenhanhlien@gmail.com

2. Nghiên cứu và giảng dạy

2.1. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính

 • Tâm lí học xã hội
 • Tâm lí học lao động, xã hội và lâm sàng

2.2. Quá trình nghiên cứu, giảng dạy

 • Từ 15/6/2010 đến nay: Giảng viên Bộ môn Tâm lí học Xã hội
 • Từ 5/9/2011 đến nay: Nghiên cứu sinh tại Cộng hoà Pháp

3. Các công trình đã công bố

 1. PGS.TS. Nguyễn Sinh Phúc (Biên dịch), Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Hạnh Liên, Lí Nguyễn Thảo Linh, Trần Thành Nam, Phương Hoài Nga (2006) – Tâm lí học dị thường và lâm sàng (Sách dịch từ tiếng Anh: Abnormal and Clinical Psychology, an Introductory textbook, tác giả: Paul BENNETT, 2003, Open University Press, Maidenhead – Philadelphia, American) – Chương 7 và 12: Nguyễn Hạnh Liên biên dịch)