Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn diễn ra ngày 20/11 vừa qua. Năm nay cũng là năm Nhà trường kỷ niệm 75 năm truyền thống và 25 năm thành lập Trường ĐHKHXH&NV. Các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản...

Mới hôm qua thôi, tôi được Nhà trường cho tham dự Lớp tập huấn “Nhà giáo dục đổi mới, sáng tạo”. Qua nhiều tiết học hay và thu nhận được nhiều kiến thức mới mẻ, tôi được nghe một báo cáo nghiên cứu của giảng viên “nghiên cứu về mức độ hài lòng của...