PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh

1. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1958
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Tiến sĩ (1994)
 • Chức danh: Phó Giáo sư (2002). Giảng viên cao cấp (2012)
 • Danh hiệu Nhà giáo ưu tú (2010)
 • Thời gian công tác tại trường: từ 1980
 • Nguyên Trưởng Ban Chính trị và công tác HSSV-ĐHQGHN; Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển.
 • Nơi công tác hiện nay: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – ĐHQGHN

2. Các hướng nghiên cứu, giảng dạy chính

 • Ngôn ngữ học văn bản
 • Phân tích diễn ngôn
 • Ngôn ngữ học xã hội
 • Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
 • Ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ trong nghiên cứu khu vực học

3. Các công trình khoa học

3.1. Sách, giáo trình

 1. Hệ thống liên kết lời nói tiếng Việt. Nxb Giáo dục, 1999.
 2. Ngữ Pháp tiếng Nhật. Nxb ĐHQGHN, 2000.
 3. Các ngôn ngữ phương Đông (Đồng tác giả). Nxb ĐHQGHN, 2000.

3.2. Bài viết, báo cáo khoa học

 1. Vai trò của cử chỉ và tình huống trong việc liên kết các hành vi lời nói. Tạp chí Khoa học ĐHTH Hà Nội, số 2/1994.
 2. Khái niệm “uchi” (trong) và “solo” (ngoài) trong ý thức của người Nhật với những biểu hiện trong ngôn ngữ. Hội nghị Quốc tế Ngôn ngữ và văn hoá Việt – Nhật, Hà Nội,1994.
 3. Tình hình ngôn ngữ tại Nhật Bản. Tạp chí nghiên cứu Nhật Bản, số 1/1995.
 4. Nhật Bản – Nhịp cầu chuyển tải tư tưởng và văn minh phương Tây vào phương Đông (Khảo sát qua dẫn liệu ngôn ngữ). Hội nghị Khoa học Quốc tế Việt Nam – Đài Loan về Tân thư và xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Nxb Chính trị Quốc gia, 1997.
 5. Hoạt động của hai động từ “iku” (đi), “kuru” (đến) trong tiếng Nhật với khái niệm “điểm gốc” của vận động có hướng. Tạp chí Khoa học Xã hội, ĐHQGHN, 2/1997.
 6. Sự hình thành và phát triển lớp từ ngoại lai trong tiếng Nhật. Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản, 2/1998.
 7. Một số nét khái quát về thành phần chủ đề trong câu tiếng Nhật. Tạp chí Ngôn ngữ, số 3/1998.
 8. Về đơn vị âm tiết của tiếng Nhật. Tạp chí Khoa học Xã hội, ĐHQGHN, 5/1998.
 9. Hệ chữ Kana của Nhật Bản. Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản, 1/1999.
 10. Hiện tượng phân biệt giới tính của người sử dụng ngôn ngữ trong tiếng Nhật. Tạp chí Ngôn ngữ, số 8/1999.
 11. Một số đặc điểm của thành phần chủ ngữ trong tiếng Nhật. Tạp chí Ngôn ngữ, số 8/2000.
 12. Về một phương thức biểu thị quan hệ ngữ nghĩa giữa các câu. Hội nghị Ngữ học Trẻ, Hội Ngôn ngữ học, Hà Nội, 2000.
 13. Về một số hiện tượng Ngôn ngữ đặc trưng của văn bản tin tiếng Việt. Tạp chí Ngôn ngữ, số 8/ 2001.
 14. Vai trò của “Cái tôi” chủ thể trong hoạt động giao tiếp Ngôn ngữ ở tiếng Nhật. Tạp chí nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á, số 3/ 2001.
 15. Về một số phương thức cấu tạo từ ghép trong tiếng Nhật. Tạp chí nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á, số 6/ 2001.
 16. Một số nhận xét loại câu bị động của tiếng Nhật và tiếng Việt. Tạp chí Ngôn ngữ, số 3/ 2002.
 17. Vài nét về cấu tạo và hoạt động của số từ trong tiếng Nhật. Tạp chí nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á, số 3/ 2003.
 18. Nhật Bản với vấn đề chuẩn hoá Ngôn ngữ. Tạp chí Khoa học Xã hội, ĐHQGHN, số 3/2003.
 19. Hoạt động của đại từ trong khẩu ngữ tiếng Việt. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần II, TP. Hồ Chí Minh, 2004.
 20. Đào tạo Việt Nam học ở bậc sau đại học tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – ĐHQGHN theo hướng tiếp cận liên ngành. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3, tháng 12/2008.
 21. Người Thăng Long-Hà Nội. Hội thảo Quốc tế “Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hoà bình” . Tháng 10/2010.
 22. Hoạt động của đại từ “nó” trong khẩu ngữ tiếng Việt. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số 2 năm 2010
 23. Nghiên cứu ngôn ngữ trong khu vực học. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Số 3 năm 2010
 24. Tiến tới xây dựng từ điển văn hoá các tộc người Thái – Tày – Nùng. Hội thảo quốc gia Thái học. Tháng 6/2012.
 25. Đào tạo Việt nam học ở Việt Nam: Hiện trạng và thách thức. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4. Tháng 12/2012.
 26. Địa danh Hà Nội – một đối tượng nghiên cứu cần yếu của Hà Nội học (đồng tác giả Ths. Nguyễn Văn Lợi). Hội thảo quốc gia: “Phương pháp luận nghiên cứu Hà Nội”. Tháng 12/2011.
 27. Nghiên cứu ngôn ngữ từ cách tiếp cận khu vực học. Tạp chí KHXHNV, ĐHQGHN, 3/2009.
 28. Địa danh Thăng Long – Hà Nội. Tạp chí Từ điển và Bách khoa thư, Viện KHXH VN. Số 4/2011.
 29. Lệ kiêng huý ở Việt Nam và những dấu vết trong địa danh hành chính. Tạp chí Từ điển và Bách khoa thư, Viện KHXH VN. Số 2/2012.
 30. Địa danh đường phố Hà Nội giai đoạn Pháp thuộc (đồng tác giả Phùng Thị Thanh Lâm). Tạp chí KHXHNV, ĐHQGHN, 2/2013.
 31. Địa danh hành chính Thăng Long – Hà Nội thế kỉ 19. Tạp chí Từ điển và Bách khoa thư, Viện Hàn lâm KHXH VN. Số 4/2013