GS. Trần Quốc Vượng

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1934
 • Nơi sinh: Hải Dương
 • Chức danh: Giáo sư
 • Thời gian công tác tại Trường: 1956 – 2005

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Một vấn đề địa lí học lịch sử: Những trung tâm chính trị của đất nước ta trong thời cổ đại. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6, 1959.
 2. Xã hội Việt Nam có trải qua một thời kì của chế độ chiếm hữu nô lệ hay không? (viết chung). Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 16, 1960.
 3. Về quyểnLịch sử chế độ phong kiến Việt Nam (viết chung). Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 39, 1962.
 4. Đôi điểm chung quanh vấn đề văn hoá Hoà Bình. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 55, 1963.
 5. Đôi điểm về gốc tích người Mèo. Tạp chí Dân tộc học, số 12, 1963.
 6. Truyền thống quyết chiến quyết thắng của nhân dân ta (viết chung). Tạp chí Tổ quốc, số 11-12, 1965.
 7. Xác định địa điểm Đông Bộ Đầu. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 77, 1965.
 8. Vài nhận xét nhỏ về viên gạchGiang tây quân”. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 83, 1966.
 9. Về nguồn gốc lịch sử tuồng chèo Việt Nam. Viện Sử học, số 4, 1966.
 10. Bàn thêm về Thăng Long đời Lí – Trần (viết chung). Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 85, 1966.
 11. Vài ý kiến quán triệt nguyên tắc tính Đảng trong công tác nghiên cứu khảo cổ học. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 91, 1966.
 12. Đôi điểm về lịch sử người Dao. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 95, 1967.
 13. Về niên đại các di tích Hùng Vương. Tạp chí Khảo cổ học, số 1, 1969.
 14. Thời Hùng Vương. Tạp chí Khảo cổ học, số 6, 1969.
 15. Cổ Loa những kết quả nghiên cứu vừa qua và những triển vọng tới. Tạp chí Khảo cổ học, só 2, 1969.
 16. Hà Nội cổ qua văn học dân gian. Văn hoá, Số Xuân, 1970.
 17. Suy nghĩ về công tác sử học. Tạp chí Khảo cổ học, số 6, 1970.
 18. Qua văn vật, tìm về dân tộc. Tạp chí Quản lí văn vật, số 7-8, 1970.
 19. Về danh hiệuHùng Vương (viết chung). Tạp chí Khảo cổ học, số 7-8, 1970.
 20. Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật ở Cổ Loa năm 1969. Thông báo khoa học Sử học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, Tập V, 1971.
 21. Thời An Dương Vương trong quan hệ với thời Hùng Vương (viết chung). Tạp chí Khảo cổ học, số 9-10, 1971.
 22. Vua Chủ (viết chung). Tạp chí Khảo cổ học, số 12, 1971.
 23. Từ tư duy thần thoại đến tư duy lịch sử. Hùng Vương dựng nước, tập III. Nxb Khoa học Xã hội, 1973.
 24. Di tích khảo cổ, một đối tượng nghiên cứu quản lí của ngành Bảo tồn bảo tàng. Tạp chí Quản lí Văn vật, tập 1, 1974.
 25. Lửa và nước. Tạp chí Tổ quốc, số 2, 1974.
 26. Vài suy ngẫm tản mạn về trống đồng. Tạp chí Khoa học Xã hội, H. 1974.
 27. Đôi bờ Ngũ huyện khê. Tạp chí Khoa học Xã hội, số 10, 1974.
 28. Hà Nội cảnh sắc thiên nhiên và lịch sử. Sáng tác Hà Nội, số 10, H. 1974.
 29. Cách mạng và tuổi trẻ. Tạp chí Thanh niên, số 4, 1976.
 30. Hạnh phúc ngày mai. Tạp chí Thanh niên, số 4, 1977.
 31. Cổ Loa truyền thuyết và lịch sử. Hùng Vương dựng nước, tập IV. Nxb Khoa học Xã hội, 1974.
 32. Đất nước con người và văn minh Việt Nam thời cổ. Hùng Vương dựng nước, tập IV. Nxb Khoa học Xã hội, 1974.
 33. Câu chuyện đầu xuân: mùa xuân và tuổi trẻ. Tạp chí Thanh niên. số 2, 1977.
 34. Chính sáchNgụ binh ư nông và vấn đề kết hợp kinh tế với quốc phòng. Tạp chí Quân đội Nhân dân, số 3, 1977.
 35. Dân tộc và tuổi trẻ, truyền thống và cách mạng. Tạp chí Thanh niên, số 66, 1977.
 36. Khu di tích Cổ Loa lịch sử. Tạp chí Văn hoá Văn nghệ, số 66, 1977.
 37. Khuôn mẫu văn hoá và tuổi trẻ sáng tạo. Tạp chí Thanh niên, số 2, 1978.
 38. Nghề đá Ngũ Hành Sơn: cái nhìn dân tộc, khảo cổ học (viết chung). Tạp chí Khảo cổ học, số 2, 1978.
 39. Tìm hiểu. Tạp chí Thanh niên, số 10, 1978.
 40. Việt Nam di tích và cảnh đẹp. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 12, 1978.
 41. Hội hè dân gian với làng quê đổi mới. Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật, số 1 (18) 1978.
 42. Mũi nhọn phải chăng là một loại hình công cụ đậc trưng của nền văn hoá Sơn Vi (viết chung). Tạp chí Khảo cổ học, số 1, 1979.
 43. Suy nghĩ đôi điều về văn hoá Việt Nam. Tạp chí Dân tộc học, số 1, 1980.
 44. Từ góc độ Việt Nam: vài suy nghĩ về cổ sử Campuchia (viết chung). Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2, 1980.
 45. Nhìn nhận bản sắc của văn hoá Việt Nam. Tạp chí Tổ quốc, số 2, 1980.
 46. Góp phần tìm hiểu làng xã và quốc phòng. Tạp chí Quân đội Nhân dân, số 7,1980.
 47. Tuổi trẻ trong lòng dân tộc. Tạp chí Thanh niên, số 7-8, 1980.
 48. Con người Nguyễn Trãi. Tạp chí Tổ quốc, số 12, 1980.
 49. Về cội nguồn lịch sử của chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc. Sử học, số 2, Nxb Đại học & Trung học chuyên nghiệp, 1981.
 50. Mấy ý kiến về trống đồng và tâm thức Việt cổ. Tạp chí Khảo cổ học, số 4, 1981.
 51. Văn minh Việt Nam thế kỉ X-XV. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3, 1981.
 52. Từ cái thuở ban đầu ấy. Hai mươi lăm năm Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1981.
 53. Suy tư 1981:Tuổi trẻngười lớn vớituổi trẻ”. Tạp chí Thanh niên, số 11, 1982.
 54. Đường cách mạng tuổi trẻ ta đi. Tạp chí Thanh niên, số 1, 1982.
 55. Lại góp bàn về việc nghiên cứu văn hoá Việt Nam. Tạp chí Dân tộc học, số 1, 1982.
 56. Thế kỉ X với văn minh thế giới và Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1, 1982.
 57. Mở rộng hơn nữa việc giáo dục truyền thống văn hoá cho tuổi trẻ Việt Nam. Tạp chí Thanh niên, số 10, 1982.
 58. Góp phần dựng lại nền văn minh Việt cổ. Tạp chí Sử học, số 2, 1981. Thế kỉ X với văn minh thế giới và Việt Nam. Chiến thắng Bặch Đằng năm 938. Hải Phòng, 1982.
 59. Sức mạnh Phù Đổng biểu tượng Việt Nam. Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc 1983, Tổng cục Thể dục Thể thao, 1983.
 60. Đôi điểm về quy hoạch Thăng Long. Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, số 1, 1983.
 61. Đông Sơn – kỉ nguyên xây dựng nền tảng xã hội, lối sống và truyền thống Việt Nam. Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 1, 1983.
 62. Lịch sử và mĩ thuật – mĩ thuật và lịch sử. Tạp chí Mĩ thuật, số 1, 1983.
 63. Về những nhân tố tự nhiên – dân số – kĩ thuật – ý thức trong văn minh nông nghiệp Việt Nam. Tạp chí Khảo cổ học, số 2, 1983.
 64. Tiếp cận tổng thể về cội nguồn và diến tiến của sân khấu cổ truyền Việt Nam (viết chung). Tạp chí Khoa học, số 1, 1984.
 65. Mấy ý kiến về truyền thống và cách mạng trong nền văn hoá Việt Nam. Tạp chí Dân tộc học, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, số 2, 1984.
 66. Những khía cạnh vật chất của nền văn hoá dân gian. Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 3, 1984.
 67. Vị thế địa lí và lịch sử Hà Nội (viết chung). Tạp chí Tổ quốc, số 10, 1984.
 68. Việt Nam thế kỉ X – Văn hoá văn minh. Thế kỉ X, những vấn đề lịch sử. Nxb Khoa học Xã hội, 1984.
 69. Phác thảo chân dung Lí Nhân Tông (1066-1128). Tạp chí Âm nhạc, số 1, 1985.
 70. Đôi lời bàn góp về nhà Lí và văn minh Đại Việt. Nội san Sử học Hà Bắc, số 7, 1985.
 71. Truyền thống và hiện đại trong nếp sống văn hoá đối với tuổi trẻ Việt Nam. Tạp chí Tổ quốc, số 7, 1985.
 72. Tinh hoa dân tộc ngàn năm thức tỉnh trong tâm hồn và khí phách tuổi trẻ Việt Nam. Đặc san 40 năm mùa thu khai trường, số 9, 1985.
 73. Bốn mươi năm sân khấu Việt Nam trong bối cảnh năm văn hoá Việt Nam. Tạp chí Sân khấu, số 11, 1985.
 74. Hà Bắc trong sự hình thành nền văn minh Việt cổ. Nội san Sử học Hà Bắc, số 11, 1985.
 75. Thời đại các vua Hùng từ huyền tích đến lịch sử. Các vua Hùng đã có công dựng nước, Sở Văn hoá Thông tin Vĩnh Phú, 1985.
 76. Người già Việt Nam – hai sắc thái của một truyền thống. Tạp chí Tổ quốc, số Xuân, 1986.
 77. Mùa xuân lịch sử. Nhà giáo với mùa xuân. Sở Giáo dục và Công đoàn Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, số Xuân, 1986.
 78. Nguyễn Đỗ Cung và phong cách sử học của ông. Tạp chí Mĩ thuật, số 2, 1986.
 79. Văn hoá Hoà Bình – văn hoá thung lũng. Tạp chí Khảo cổ học, số 2, 1986.
 80. Triết lí nhân sinh về cái nhà hát và cái nhà trường. Tạp chí Sân khấu, số 2, 1986.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Chế độ cộng sản nguyên thuỷ ở Việt Nam (viết chung). Nxb Giáo dục, 1960.
 2. Sơ yếu khảo cổ học nguyên thuỷ Việt Nam (viết chung). Nxb Giáo dục, 1960.
 3. Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam (viết chung), tập 1. Nxb Giáo dục, 1963 (in lần 2).
 4. Những mẩu chuyện lịch sử,tập 1. Nxb Giáo dục, 1966 (in lần thứ hai 1969).
 5. Các trang sử vẻ vang của dân tộc miền núi (miền Bắc) (viết chung), Nxb Giáo dục, 1967.
 6. Những trang sử vẻ vang của các dân tộc miền núi (miền Nam) (viết chung). Nxb Giáo dục, 1968.
 7. Tìm hiểu truyền thống thượng võ của dân tộc. Nxb Y học và Thể dục Thể thao.
 8. Trên mảnh đất Cổ Loa lịch sử. Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội xuất bản, 1970.
 9. Lịch sử Việt Nam (viết chung), tập 1. Nxb Khoa học Xã hội, 1971.
 10. Truyền thống phụ nữ Việt Nam. Nxb Phụ nữ, 1972.
 11. Việt Nam đất nước anh hùng (viết chung). Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội xuất bản, 1975.
 12. Cơ sở khảo cổ học (viết chung). Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1975.
 13. Nghìn xưa văn hiến (viết chung). Nxb Kim Đồng, tập 1, 1974, tập 2, 1976, tập 3, 1978, tập 4, 1984.
 14. Hà Bắc ngàn năm văn hiến (viết chung)2 tập, Hà Bắc, 1976.
 15. Lí Thường Kiệt. Danh nhân Hà Nội, tập II. Nxb Hội Văn nghệ Hà Nội, 1976.