PGS.TS Trần Thu Hương

1. Sơ yếu lí lịch

 • Họ tên: Trần Thu Hương
 • Năm sinh: 1975
 • Nơi công tác: Khoa Tâm lí học
 • Thời gian công tác tại Trường: 1996 đến nay
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Học hàm: Phó giáo sư (năm 2012)
 • Địa chỉ liên lạc:
  + Điện thoại cơ quan: 04.38 58 80 03; 04 35 58 54 19
  + Thư điện tử: tranthuhuong@ussh.edu.vn, tth.ussh@gmail.com

2. Nghiên cứu và giảng dạy

2.1. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính

– Giảng dạy các môn học: Tâm lí học đại cương, Tâm bệnh học Trẻ em và Thanh thiếu niên, Tâm lí học hành vi lệch chuẩn, Tâm lí học dị thường, Nhập môn Tâm lí học lâm sàng (tiếng Pháp), Thực hành Tâm lí học lâm sàng tại cơ sở.

– Các hướng nghiên cứu chính:

 • Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên, các nghiên cứu về sức khoẻ tâm thần và chăm sóc sức khoẻ tâm thần
 • Tâm lí học Lâm sàng, các phương pháp và kĩ thuật đánh giá trong tâm lí học lâm sàng
 • Tâm lí học Hành vi lệch chuẩn
 • Tâm lí học học đường

2.2. Quá trình công tác, nghiên cứu, giảng dạy

 • 1996 đến nay: Giảng viên Khoa Tâm lí học, trường ĐHKHXH&NV
 • 1998-2000: Học Thạc sĩ Tâm lí học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2002-2003: Học Thạc sĩ Tâm lí học, trường Đại học Toulouse II – le Mirail, CH Pháp
 • 2003-2007: NCS chuyên ngành Tâm lí học, Trường Đại học Toulouse II – le Mirail, CH Pháp
 • 9/2007 – 9/2011: Phụ trách chuyên ngành Đại học Pháp ngữ TLH Lâm sàng, Khoa Tâm lí học, trường ĐHKHXH&NV
 • 9/2007 đến nay: Điều phối chương trình Thạc sĩ Pháp ngữ Tâm lí học Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên (PDEA), trường ĐHKHXH&NV
 • 3/2009 đến nay: Phó chủ nhiệm bộ môn Tâm lí học Lâm sàng, Khoa Tâm lí học, trường ĐHKHXH&NV
 • 4/2011 đến nay: Phó chủ nhiệm khoa Tâm lí học, trường ĐHKHXH&NV

2.3. Đã và đang hướng dẫn NCS, cao học thuộc các lĩnh vực:

 • Đang đồng hướng dẫn 03 NCS thuộc lĩnh vực tâm lí học
 • Đã hướng dẫn 18 học viên cao học thuộc chương trình thạc sĩ Pháp ngữ TLH Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên; 03 học viên cao học thuộc chương trình thạc sĩ TLH, Khoa Tâm lí học.
 • Đang hướng dẫn 05 học viên cao học thuộc lĩnh vực tâm lí học và 02 học viên cao học thuộc lĩnh vực CTXH.

3. Các công trình đã công bố

3.1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

 1. Nguyễn Ngọc Diệp, Trần Thu Hương (2011), Giáo dục không trừng phạt: khuyến khích trẻ tự giác kỉ luật (sách dịch), NXB Tri Thức

3.2. Các bài viết (bài đăng tạp chí chuyên ngành; kỉ yếu hội thảo quốc gia, quốc tế)

 1. Trần Thu Hương & Hoàng Mai Anh (2012), Phức cảm Ơ-đíp ở trẻ : Nghiên cứu trường hơp một trẻ trai 7 tuổi, Tạp chí tâm lí học, số 5/2012
 2. Trần Thu Hương (2012), Các phong cách tiếp cận sinh viên của cố vấn học tập, trong Cố vấn học tập trong các trường Đại học, Trần Thị Minh Đức, NXB ĐHQGHN.
 3. Tran Thu Huong (2012), L’agressivité chez l’enfant : Quelle structure ? Quel type de handicap psychique ? Etude de cas d’un garçon de 8 ans, in « Handicap psychique – Handicap somatopsychique », éd. Harmattan
 4. Trần Thu Hương (2010), Tranh vẽ gia đình của trẻ – nhìn từ góc độ của khoa học tâm lí, Tạp chí tâm lí học, số 4 (133)/2010
 5. Trần Thu Hương, Nguyễn Ngọc Diệp (2009), Chuyển dịch và chuyển dịch ngược trong hỏi chuyện lâm sàng, Tạp chí Tâm lí học, số 3
 6. Trần Thu Hương (2007), Thái độ của sinh viên đối với người hành nghề mại dâm, Tạp chí Tâm lí học, số 10/2007.
 7. Lescarret O., Gueydan M., Tran Thu Huong, Dang Hoang Minh (2007), Création d’une Filière de psychologie Clinique au Vietnam, in Martineau J.-P., Savet A. (sous la dir), « La formation professionnelle et les fonctions des psychologues cliniciens », Collection Psychologie Clinique, éd. L’Harmattan.
 8. Dang Hoang Minh., Tran Thu Huong, Lescarret O., (2005) « Des concepts et des outils pour le psychologue clinicien vietnamien » (communication), in 2ème Congrès du Réseau Asie, Thématique : Savoirs, Milieux et Sociétés. Méthodologie de l’approche clinique thérapeutique ou de recherche en Asie. Quels outils ? Quelle pratique ?, Paris, 9/2005
 9. Lescarret O., Bertrand J., TRAN Thu Huong (2005) « Naissance de la psychologie clinique au Vietnam », Revue Science de l’Homme et Société « Culture en mouvement », Paris (Février 2005).
 10. Larroze-Marracq H., Lescarret O., Tran Thu Huong (2004), « Rapport au savoir, rapport au contexte. Que mesure-t-on dans une évaluation psychologique ? », Dossier : Rapport au savoir et socialisation familiale et scolaire. Revue « Pratiques psychologiques » 10 (2004), ed. Elsevier Masson.
 11. Tran Thu Huong (2003), « La coopération en psychologie Toulouse II – Hanoi ». Dossier : « La psychologie au Vietnam : échanges et formations ». Revue « Psychologues et Psychologies », N°170-2003/3. P.3-4
 12. Trần Thị Minh Đức, Trần Thu Hương (2000), Hiểu biết của cha mẹ với hoạt động vui chơi giải trí của trẻ, Tạp chí Etudes vietnamiennes, số 3-2000 (137), tr. 217-225, tập I, NXB Thế giới, Hà Nội
 13. Trần Thu Hương (2000), Nữ sinh viên với việc làm thêm, Kỉ yếu Hội thảo các nhà khoa học nữ lần thứ 5, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
 14. Trần Thị Minh Đức, Trần Thu Hương (1997), Kì vọng thành đạt của cha mẹ đối với con cái, Tạp chí Lí luận Khoa học và Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 1/1997
 15. Trần Thu Hương (2012), Chứng đái dầm thứ phát : Nghiên cứu trường hợp trẻ 6 tuổi, Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế « Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tâm lí học trong bối cảnh hội nhập quốc tế », NXB ĐHQGHN.
 16. Elaine Costa Fernandez, Tran Thu Huong (2012), Les enjeux méthodologiques et conceptuels de la diversité culturelle sur la clinique de l’enfant et de l’adolescent. Cas clinique issus d’une coopération international en psychologie entre la France, le Vietnam et le Laos, Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế « Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tâm lí học trong bối cảnh hội nhập quốc tế », NXB ĐHQGHN.
 17. Trần Thu Hương & Trần Thu Hương (2012), Khái niệm tổn thương tâm lí : Một cái nhìn lí thuyết, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về CTXH và ASXH”, NXB ĐHQGHN.
 18. Trần Thu Hương (2012), Đánh giá rối nhiễu tâm lí ở trẻ bằng tranh vẽ: Nghiên cứu trường hợp một trẻ trai 12 tuổi, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế Tâm lí học đường lần thứ 3 “Phát triển mô hình và kĩ năng hoạt động tâm lí học đường”, NXB ĐHSP TPHCM.
 19. Trần Thu Hương, Đặng Hoàng Ngân (2011), Trẻ hung tính : cấu trúc tâm trí nào ?, Kỉ yếu hội thảo quốc tế lần 2 về Tâm lí học đường ở Việt Nam : Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành Tâm lí học đường tại Việt Nam, TP Huế, tháng 1/2011, NXB Đại học Huế
 20. Nguyễn Ngọc Diệp, Trần Thu Hương (2011), Internet và đời sống tâm lí của học sinh : Từ góc nhìn của một số chuyên ngành khác đến góc nhìn tâm lí học, Kỉ yếu hội thảo quốc tế lần 2 về Tâm lí học đường ở Việt Nam : Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành Tâm lí học đường tại Việt Nam, TP Huế, tháng 1/2011, NXB Đại học Huế
 21. Tran Thu Huong (2011), Approches méthodologiques pour les recherches en psychologie typiquement vietnamienne, Journée des Doctoriales « Recherche en psychologie : contextes familiaux, éducatifs et développement des enfants », 4/2011.
 22. Guimard P., Florin A., Ngo Thanh Hue, Tran Thu Huong, Doan Thu Ha (2009), L’évaluation de la recherche en psychologie du développement et de l’éducation, Actes du Colloque international « Recherche interdisciplinaire en sciences sociales et humaines : Expériences et perspectives », 12/2009, Hanoi.
 23. Trần Thu Hương, Nguyễn Ngọc Diệp (2009), Thờ cúng tổ tiên, Phật giáo và khoa học Tâm lí : Mối quan hệ nào giữa chúng ?, Kỉ yếu hội thảo quốc tế « Nghiên cứu liên ngành trong Khoa học Xã hội và Nhân văn : Thực tế và triển vọng », Hà Nội, 12/2009
 24. Trần Thu Hương (2009), Một số kĩ thuật đánh giá trong tâm lí học học đường : kinh nghiệm của Canada, Kỉ yếu hội thảo quốc tế « Nhu cầu, định hướng và đào tạo tâm lí học đường tại Việt Nam », Hà Nội, 8/2009
 25. Trần Thu Hương (2009), Vai trò của tâm lí học lâm sàng trong giáo dục đặc biệt, Toạ đàm Pháp-Việt « Giáo dục đặc việt : kinh nghiệm của Pháp và khả năng lồng ghép vào CTXH », 4/2009
 26. Trần Thu Hương (2008), Vai trò, vị trí của nhà tâm lí học tạo trường tiểu học Quốc tế VIP, Kỉ yếu hội thảo « Tâm lí học đường : triển khai và ứng dụng vào thực tiễn nhà trường Việt Nam », Hà Nội, 7/2008
 27. Trần Thu Hương (2008), Trị liệu nghệ thuật : âm nhạc đối với trẻ khuyết tật, Kỉ yếu hội thảo Pháp – Việt : « Văn hoá và cân bằng tâm lí : Những đóng góp của Tâm lí trị liệu hiện đại và thực hành chăm chữa truyền thống », Hà Nội, 7/2008
 28. Tran Thu Huong (2005), « Familles de Hanoi (Vietnam) et conduites à risque des adolescents » (communication), in Séminaire du REEFI, Paris, 03/2005
 29. Lescarret O., Larroze-Marracq H., Tran Thu Huong, Dang Hoang Minh, Bertrand J. (2004), « La pratique de la psychologie clinique au Vietnam » (communication), in Colloque EUROSEAS, Symposium : Santé mentale en Asie du Sud-Est. Paris, 2/9/2004
 30. Trần Thu Hương (2003), Hành vi nguy cơ ở thanh thiếu niên đường phố, Kỉ yếu hội thảo Việt-Pháp về Tâm lí học lần thứ II: “Thanh niên trong hoàn cảnh khó khăn: Những nỗi đau và sự lí giải”, Hà Nội, 10/2003, tr. 83-85

3.3. Tổng số chương trình, đề tài nghiên cứu (phân theo cấp quản lí) đã thực hiện

 • Chủ trì đề tài cấp cơ sở : 02
 • Dự án quốc tế (chủ trì) : 01
 • Dự án cấp ĐHQGHN (chủ nhiệm) : 01
 • Dự án quốc tế (điều phối viên) : 01
 • Dự án quốc tế (tham gia) : 03
 • Đề tài cấp ĐHQG (tham gia): 03
 • Đề tài cấp Bộ (tham gia): 02