ThS Trần Thu Hương

1. Sơ yếu lí lịch

 • Họ tên: Trần Thu Hương
 • Năm sinh: 1978
 • Nơi công tác: Bộ môn tâm lí học xã hội – Khoa Tâm lí học – ĐHKHXH&NV
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 2001 đến nay.
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Địa chỉ liên lạc:
  + Điện thoại cơ quan: 043.8588003
  + Thư điện tử: huongtlh1978@yahoo.com / huongtt1978@gmail.com

2. Nghiên cứu và giảng dạy

2.1. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính

 • Tâm lí học xã hội
 • Tâm lí học văn hoá
 • Tâm lí học gia đình

2.2. Quá trình nghiên cứu, giảng dạy

 • 2001- 2004: Học cao học tại khoa Tâm lí học – ĐHKHXH&NV
 • 2007 – đến nay: NCS tại khoa Tâm lí học – ĐHKHXH&NV

3. Các công trình đã công bố

3.1. Các bài viết

 1. Thái độ của học sinh THPT đối với loại hình NTSK Chèo. Tạp chí Tâm lí học, 9/2002.
 2. Một vài giá trị đạo đức được đề cao trong quan hệ vợ chồng truyền thống – thông qua ca dao, tục ngữ. Tạp chí Tâm lí học, 9/2005
 3. Tính tích cực học tập của sinh viên Trường ĐHKHXH&NV. Tạp chí Tâm lí học, 3/2009.
 4. Tác động của quá trình đô thị hoá đến mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Tạp chí Tâm lí học, 3/2010.
 5. Tác động của quá trình đô thị hoá đến đời sống tâm lí của các nhóm dân cư vùng ven đô. Hội thảo Việt – Pháp, tháng 7/ 2008.
 6. Công tác xã hội cho trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật. Hội thảo Việt – Mĩ tháng, 7/2009
 7. Tác động của đô thị hoá đến đời sống gia đình ở vùng ven đô (Nghiên cứu trường hợp xã Văn Bình – huyện Thường Tín- Hà Nội). Hội thảo Việt – Pháp, tháng 7/ 2010.

3.2. Chương trình, đề tài nghiên cứu đã thực hiện

 1. Lối sống của sinh viên Trường ĐHKHXH&NV thể hiện trong hoạt động học tập. (Chủ trì)
 2. Chủ trì đề tài: Tính cộng đồng trong hoạt động học tập của sinh viên ĐHQGHN. (Chủ trì)
 3. Kĩ năng tự học của sinh viên Trường ĐHKHXH&NV. (UỶ viên)

4. Các giải thưởng khoa học

 1. Giải nhất tài năng trẻ. Hội Tâm lí học – giáo dục học Việt Nam, 2000.