Quy trình đăng tải thông tin luận văn

Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông hướng dẫn quy trình đăng tải thông tin luận văn dành cho học viên sau đại học.

Sau khi hoàn thành luận văn, học viên gửi Thông tin luận văn (tiếng Việt và tiếng Anh) về Trung tâm, cụ thể như sau:

  • Gửi bản in thông tin luận văn (có chữ kí của người thực hiện và xác nhận của GV hướng dẫn) vào ô thư của Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông tại phòng 401 nhà E.
  • Gửi bản mềm (sử dụng bảng mã tiếng Việt Unicode TCVN 6909, định dạng MS Word hoặc OpenOffice) vào hộp thư điện tử minhle1411@gmail.com.

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận đầy đủ các tài liệu trên, cán bộ trung tâm sẽ đối chiếu, kiểm tra và đăng tải thông tin trên website nếu hợp lệ.

Học viên SĐH sẽ in thông tin luận văn từ website của Nhà trường và nộp về Khoa hoặc Phòng Đào tạo sau Đại học theo đúng quy định.

Trong trường hợp cần thay đổi hoặc bổ sung thông tin, học viên phải làm lại quy trình trên.

Tải về mẫu TTLV tại đây (định dạng MS Word, 79KB)