Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Ngày 28/3/2011, GS.TS Nguyễn Văn Khánh – Hiệu trưởng Nhà trường – đã kí quyết định điều động và bổ nhiệm ThS. Trần Điệp Thành – giảng viên, Khoa Quốc tế học giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Đối ngoại và hợp tác Đào tạo Quốc tế, nhiệm kì theo nhiệm kì Hiệu trưởng.

Ngày 30/3/2011, Hiệu trưởng Nhà trường đã kí quyết định bổ nhiệm PGS.TS Đinh Văn Hường – nguyên Chủ nhiệm Khoa Báo chí và Truyền thông – giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông.

Cùng ngày Hiệu trưởng cũng đã kí quyết định bổ nhiệm TS. Đặng Thị Thu Hương – Chủ nhiệm Khoa Báo chí và Truyền thông – kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông.