Sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2 nhập học

302 là tổng số thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 trong kì thi tuyển sinh đại học năm 2010 của Trường ĐHKHXH&NV.

Bắt đầu từ ngày 20/9, các thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 đến nhập học tại Trường. Theo thống kê sơ bộ từ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, tính đến cuối buổi sáng ngày 21/9 đã có 200 sinh viên đến làm thủ tục nhập học. Trong đó, ngành Nhân học có 40 sinh viên, Sư phạm Lịch sử: 11 sinh viên, Chính trị học: 25 sinh viên, Triết học: 38 sinh viên, Việt Nam học: 36 sinh viên, Ngôn ngữ học: 24 sinh viên, Thông tin – Thư viện: 26 sinh viên.

Ngay sau khi nhập học, các sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2 sẽ vào học chính khoá cùng các sinh viên đã nhập học từ đợt 1. Ngày 26/9, sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2 sẽ tham gia tuần sinh hoạt công dân – sinh viên tại hội trường tầng 8, nhà E.

Hạn cuối của đợt nhập học lần 2 là ngày 30/9.