Danh sách các nhà giáo ưu tú Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Họ tên Chức danh Năm sinh Đơn vị
Đỗ Xuân Hà PGS 1937 Khoa Báo chí và Truyền thông
Trịnh Hồ Khoa 1934 Khoa Báo chí và Truyền thông
Bùi Thanh Quất PGS 1941 Khoa Khoa học Chính trị
Trần Quốc Vượng GS 1934 Khoa Lịch sử
Phùng Hữu Phú GS 1948 Khoa Lịch sử
Nguyễn Văn Khánh GS 1955 Khoa Lịch sử
Vũ Minh Giang GS 1951 Khoa Lịch sử
Nguyễn Quang Ngọc GS 1952 Khoa Lịch sử
Hoàng Văn Khoán PGS 1935 Khoa Lịch sử
Nguyễn Văn Hồng PGS 1934 Khoa Lịch sử
Nguyễn Thừa Hỷ PGS 1937 Khoa Lịch sử
Phạm Thị Tâm PGS 1934 Khoa Lịch sử
Nguyễn Hải Kế PGS 1954 Khoa Lịch sử
Hoàng Lương PGS 1944 Khoa Lịch sử
Ngô Đăng Tri PGS 1953 Khoa Lịch sử
Phạm Xuân Xanh PGS 1943 Khoa Lịch sử
Vương Đình Quyền PGS 1935 Khoa Lưu trữ học và QTVP
Nguyễn Văn Hàm PGS 1944 Khoa Lưu trữ học và QTVP
Nguyễn Niên PGS Khoa Luật
Nguyễn Cao Đàm GS 1930 Khoa Ngôn ngữ học
Nguyễn Xuân Lương 1934 Khoa Ngôn ngữ học
Nguyễn Xuân Hoà PGS 1937 Khoa Quốc tế học
Lê Văn Quán GS 1934 Khoa Triết học
Đỗ Văn Khang PGS 1934 Khoa Triết học
Nguyễn Văn Tu GS Khoa Văn học
Đỗ Đức Hiểu GS 1924 Khoa Văn học
Hoàng Xuân Nhị GS 1914 Khoa Văn học
Lê Văn Lân GS 1941 Khoa Văn học
Trần Đình Hượu PGS 1927 Khoa Văn học
Võ Quang Nhơn PGS 1929 Khoa Văn học
Lê Đức Niệm PGS 1934 Khoa Văn học
Lê Huy Tiêu PGS 1935 Khoa Văn học
Đặng Thị Hạnh PGS 1930 Khoa Văn học
Lê Sỹ Giáo PGS 1949 Bộ môn Nhân học
Hoàng Lương PGS 1944 Bộ môn Nhân học
Lâm Bá Nam PGS 1954 Bộ môn Nhân học
Nguyễn Trí Chỉ 1924 Bộ môn Tiếng nước ngoài
Trần Hưng 1934 Bộ môn Tiếng nước ngoài
Đặng Đình Thường 1926 Bộ môn Tiếng nước ngoài
Nguyễn Cẩm Tiêu 1937 Bộ môn Tiếng nước ngoài

Danh sách đang được cập nhật